Únor 2011

Harmonické vyrovnání: Vstříc obrovskému evolučnímu skoku

Energie Nové Země: únor 2011

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaná světelná rodino, na vaší Zemi se právě nyní dějí velké změny, neboť starý systém mřížek se hroutí a aktivuje se pěti-dimenzionální mřížka nové Země. Opravdu, může to na první pohled vypadat jako nestabilita a rozbouřenost, ale podíváte-li se hlouběji, uvidíte, že je to vše součástí těchto  změn a transformací, o nichž mluvíme v posledních měsících a rocích. Znovu opakujeme, abyste se nebáli, vězte, že vše je při vašem průchodu těmito změnami v božském pořádku. Budete  drženi a podporování v božské lásce.

Evoluce je proces, jehož prostřednictvím  se na hmotné úrovni existence manifestuje tvůrčí energie ducha. Jedná se o proces stále pokračující, neboť stvoření se ve svém  nekonečném vyjádření lásky stává komplexnějším a krásnějším. Podobně je váš osobní vývoj nekonečným výrazem lásky, a měl by tedy být přijat s radostí, nikoliv strachem či úzkostí. Vskutku, milovaní,  strach můžete pocítit, neboť se setkáváte s vlnami úzkosti v ,,nevědomém” kolektivu těch, kteří ještě nejsou probuzeni, avšak neberte tyto strachy a úzkost za své vlastní. Jak jsme vám již ukázali, zůstaňte soustředěni v energii svého posvátného srdce a udržujte v sobě rovnováhu lásky a klidu. Vše je v pořádku.

Nyní, protože mnozí budou pociťovat ,,symptomy” energetických změn, podělíme se s vámi o naše vnímání a chápání těchto procesů ve vaší bytosti a vašich tělech. V této době  galaxie vstupuje do tzv. ,,harmonického vyrovnání”. To znamená, že všechny ty nejrůznější úrovně a dimenze světla se pohybují do harmonického vyrovnání světla a zvuku, jež odráží vnitřní  celistvost božského světla. To vytváří ty nejnádhernější nebeské tóny a nad-tóny po celé galaxii, zatímco se galaxie zarovnává se svou galaxií – dvoj-plamenem, Andromedou, a pak se vyrovnává s kosmickým srdcem všeho stvoření a světla.

Jde o velkolepý proces světla, lásky a nekonečna, avšak tentýž proces nyní probíhá ve vašich vlastních tělech a v různých dimenzích a úrovních. Vaše fyzické tělo a jeho DNA se slaďuje s kódy Země a všemi úrovněmi fyzického stvoření, zatímco vaše duše se slaďuje s duchem a všemi rovinami kosmického stvoření. Tyto dva procesy se setkávají v srdci, odkud cítíte a kde nesete dávnou moudrost a nekonečnou lásku, jež vás posouvají procesem vašeho vývoje.

V tomto čase jednoduše vyrovnáváte všechny úrovně své DNA, v bodu, kdy jste již aktivovali všech  třináct ,,vláken” či úrovní  DNA, jež jsou v této době k dispozici. Třinácté vlákno či úroveň světelných kódů vaší DNA vás spojuje s kosmickým srdcem čili původem hluboko uvnitř kosmické noci paměti stvoření. Jakmile navážete toto konečné spojení se světlem, získáte přístup ke vší moudrosti a lásce nekonečného kosmického stvoření.  Není tedy divu, že můžete vnímat posuny a  ozvěnu těchto procesů ve své fyzické bytosti.

Nyní byste mohli říci, že vy, v této chvíli, na tyto úrovně přístup nemáte.  Můžete mít pocit, že toho nevíte více, než jste věděli včera nebo  minulý rok. Avšak my říkáme, že k těmto informacím nepřistupujete prostřednictvím svého mentálního těla a své omezené mysli. Mentální tělo samo není schopno tyto informace pojmout, neboť má jen to,  co byste nejspíše označili za ,,omezenou kapacitu” množství skladovaných informací, neboť  je omezeno na události v rámci lineárního času. To je samozřejmě jeho účelem, bylo určeno k podpoře zkušenosti uvnitř lineárního času třetí dimenze, nikdy nemělo být tím, co určuje vaši existenci.

Kosmická  moudrost  a vědění nekonečna jsou obsaženy ve světelných tělech, ,,tělech inter-dimenzionálních”, a jsou zašifrovány do světelných polí. Zde je pak důležité ,,diamantové světelné tělo”, neboť právě částice diamantového světla obsahují moudrost a lásku stvořitelského zdroje. Diamantové světlo je podobné ,,DNA” kosmického stvořitele, obsahuje nekonečnou lásku, moudrost a světlo všeho, co pochází ze 13. dimenze a nese tóny a nad-tóny kosmické lásky.

V tomto procesu harmonického vyrovnání prochází každá z úrovní vaší bytosti procesem vyrovnávání s tóny a nad-tóny impulzů kosmického srdce. Stáváte se probuzenými a vědomými vyjádřeními božské lásky. A ,,pocítíte” to ve svém srdci, duši a duchu, a budete mít přístup k těmto informacím při putování do hlubších sfér své bytosti při meditacích, obřadech i při kolektivním, skupinovém putování ke světlu.

Božské ženské energie a přijetí kosmické matky

 Milovaní,  zatímco jste se pohybovali směrem k tomuto procesu kosmického harmonického vyrovnání, dostávalo se vám  podpůrné lásky a péče Velké Matky, božského ženství, prostřednictvím vln přicházejícího světla Šekiny.  Jedná se o aspekt Platinového paprsku, jenž nese vysokou frekvenci božského světla a lásky. Nyní, když přecházíte ke kosmickému harmonickému vyrovnání, začnete zažívat objetí a lásku Velké kosmické Matky, již dávné národy znávaly jako Ma´at.

Ma'at je Tou, která udržuje kosmickou rovnováhu Všeho, co je.  Její jméno se vyslovuje ,,Mayat” či ,,Maia”, a jejími ,,dětmi” jsou Mayové – ti, kteří  jsou galaktickými strážci moudrosti času a rovnováhy.  Ma´at je tou, jež váží a měří a tvoří to, co je známo jako ,,čas” - jako způsob chápání rozvíjení kosmického stvoření ve všech dimenzích  světla. Ti, kteří jsou jejími ,,dětmi”, jsou Strážci Ma´at, Strážci posvátných dní a nocí, a jsou těmi, kdo vás provádí skrze vlny a frekvence kosmických nocí a dnů.

Symbolem této velké světelné bytosti je pírko! Je to vyjádřením  toho, že ona je ,,lehkostí” bytí a že pluje a plyne s kosmickými větry stvoření.  Představíte-li si orla plachtícího ve větru, v dokonalé rovnováze – to je energie Ma´at.

Je velkým tajemstvím a strážcem Kosmické noci.  Vstoupit do jejího objetí znamená vstoupit do srdce Všeho, co je, a zažít lehkost bytí a proud kosmického času v ,,lodi milionů let”, jak dávní moudří nazývali planetu Zemi. Být objat jejím světlem a láskou znamená poznat svou nekonečnou podstatu a spojit se se svou kosmickou moudrostí, zatímco vás řídí Kosmickou nocí a Velkým mystériem nekonečné existence.

Když Ma´at vstoupí do vašeho života, pomůže vám udržet rovnováhu ve  vašem srdci a ve vaší bytosti, vašem bytí. Ona je rovnováhou a pomáhá vám tuto rovnováhu projevit ve vašem životě. Pomáhá vám udržet onu lehkost bytí a plynout s větry stvoření a kosmickými vlnami světla z velkého kosmického srdce, které zažínají stvoření a evoluci ve světle.  Je možné plout na těchto kosmických světelných vlnách s elegancí a půvabem pírka ve větru, pokud si sami dovolíte, abyste byli po všechny časy podporování Božskou láskou a milostí.

A též, milovaní, rady a moudrost mayských Strážců dne vám pomohou porozumět povaze vln světla, jež k vám přichází z kosmického srdce, a tomu, že jsou výrazem neustále se rozvíjející  galaktické manifestace a kosmického stvoření.

Přicházející vlny Světla a vyjádření pěti-dimenzionální nové Země

Zatímco  Země postupuje do harmonického vyrovnání s galaktickým centrem, světelné vlny z Velkého mystéria se budou zesilovat a zintenzivňovat. Toto vyrovnání je procesem zrození, či znovuzrození, a vy se připravujete na tento obrovský vývojový skok spolu se Vším stvořením.

Jak jsme již dříve zmínili, klíčovým momentem v této spirále stvoření bude 11. listopad, kdy Země provede své vyrovnání za účelem události v r. 2012.  Ale vlny Světla napomáhající tomuto procesu začnou být vnímatelné již v měsíci březnu, jenž se blíží. Tyto vlny energie ponesou frekvence a kódy božské harmonie a jednoty, a budou se na pěti-dimenzionálních mřížkách velmi rychle aktivovat. Znamená to, že postup stvoření na nových mřížkách bude znovu zrychlen a zintenzivněn, a spolu s tímto dojde ke zrychlení rozpadu starých energetických mřížek. Bude se to projevovat jako obnovený tlak na ekonomický systém, neboť právě tento (více než kterýkoliv jiný systém) udržuje lidi ve starých omezeních strachu.

Milovaní, až se tento systém dostane znovu pod tlak, prosíme vás, nepodléhejte strachu. O vaše potřeby bude postaráno a budete podpořeni  5D mřížkami a světelnými sítěmi. Rozpadnou se pouze mřížky třetí dimenze, a ač to může vypadat  strašlivě a zoufale, vždy pamatujte, že tato mřížka vás nenese a nepodporuje, bez ohledu na to, jak to vypadá pro vaši  omezenou mysl.  Stále si pamatujte, že vaše síla spočívá ve vaší nekonečné bytosti a vaší schopnosti udržet energii ve svém srdci a manifestovat to, co potřebujete. Jste silní a jste milováni, a jste láskou.

Než dojde k březnové rovnodennosti, intenzitu této vlny ucítíte.  A budete plout jako peříčko na vlnách kosmického Světla do nového stvoření.  Budou k vám přicházet nové nápady, nová spojení, nové projekty a nová společenství. Tyto kosmické vlny jsou totiž energiemi nového stvoření a nové Země. My vám tedy radíme: nesoustřeďte se na to, co odpadá, věnujte pozornost raději tomu, co se vynořuje a přichází do manifestace – nová Země a věk světla!

© 2011-12 Celia Fenn and Starchild Global
https://www.starchildglobal.com/

(Reprodukce celku nebo částí tohoto českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)