Odvod přivtělených duší

Jak pomoci duším odejít do Světla:

 1. nachystáme si svíčky, pro každou duši, kterou chcete odvádět, jednu bílou svíčku
 2. můžeme si přichystat také větší svíci, třeba v barvě duchovní - bílá, zlatá, fialová
 3. jednu svíci si nachystáme pro sebe, pro svoji očistu
 4. měli bychom k tomuto aktu přistupovat sami čistí, ve volném oděvu, který nás nebude tlačit při meditaci
 5. zapálíme svoji svíčku, protáhneme ruce nad plamenem z obou stran, poprosíme čistou energii ohně o očistu svých rukou od negativních energií
 6. obtáhneme si jednu ruku druhou a prosíme o čisté energetické rukavice pro svoje ruce, abychom byli hodni této služby pro přivtělenou duši.
 7. napojíme se sami na čisté energie vesmíru- dělám to pomocí symbolu Božího Světla (najdete na adrese https://www.marieblankytna.ic.cz / rubrika - Duchovní léčení)
 8. pomodlíme se modlitbu, alespoň Otčenáš, poprosíme Přítomnost Boží Lásky v energiích kolem nás, aby nás vedly a pomohly nám při odvádění duše / jméno/ a zapálíme pro ni svíčku.
 9. představíme se duši a řekneme jí svůj záměr. Vysvětlíme jí, proč to chceme udělat. Vysvětlíme jí, že si velmi ubližuje tím, že pobývá v této hmotné úrovni. Vysvětlíme jí, jak nám ubližuje a řekneme, že víme , že ona to tak necítí. Vedeme s ní monolog podle toho, jaký je typ duše.
 10. sledujeme svoje reakce ve 3. oku. Ten, kdo je trochu cvičený v meditaci, začne vnímat barvy čisté v případě, že duše chápe, jinak mluvíme tak dlouho, až jí bude jasná její situace.
 11. zapálíme větší svíčku s duchovní barvou a poprosíme archanděla Rafaela o pomoc při udělení odpuštění této duši. Má-li u nás nějaký "vroubek", který jsme za života nevyřešili, odpustíme( vlastními slovy). Požádáme duši také o odpuštění pro sebe a svoji duši. Udělíme odpuštění za všechny žijící příslušníky rodiny a poprosíme o odpuštění i pro ně.
 12. poprosíme anděly lásky, průvodce duší o pomoc, o Světlo na cestu této duše do jemnohmotných dimenzí, o doprovod, aby se nestala kořistí jiných negativních energií.
 13. pokud stále nemáme ve 3. oku žádoucí odezvu čistým světlem, poprosíme Ježíše Krista a jeho Všeobjímající Lásku, aby otevřel svoje srdce naplněné touto Láskou a pozval tuto duši k sobě. Pokud je to duše dítěte, prosíme také P.Marii Matku Boží o totéž.
 14. nakonec přidáme modlitbu na cestu a poprosíme Božského Stvořitele, Spasitele a Vykupitele o přijetí této duše, aby se mohla očistit od energií, které zatěžují její duši.
 15. všem poděkujeme za tuto služby vykonanou pro duši …....i pro duši moji/....../

Vše, co říkáme, 3krát opakujeme.
Končíme a svíčky bych nechala za dozoru dohořet.

 

Zdroj : https://marieblankytna.blog.cz/1006/jak-odvadet-duse-do-svetla