Boží memorandum

 

 

Toto Boží memorandum je hluboký text, který je schopný měnit životy.

 

Nech si poradit.


Slyším tvůj pláč.


Line se tmou, proniká mraky, mísí se svitem hvězd a po slunečním paprsku nachází cestu do mého srdce.


Prožíval jsem muka, když jsem uslyšel křik zajíce chyceného do pasti, vrabce vypadlého z matčina hnízda, dítěte bezmocně se zmítajícího v rubníku, i syna cedícího krev na kříži.


Věř, že i tebe uslyším. Uklidni se.


Přináším ti úlevu ve tvém trápení, protože znám jeho příčinu... i jak ji léčit.


Pláčeš pro všechny tvé sny z dětství, které se postupem let rozplynuly.


Pláčeš pro veškerou svou sebeúctu, kterou zničil nezdar.

 

Pláčeš pro své schopnosti, které jsi vyměnil za bezpečí.


Pláčeš pro svou individualitu, která se rozplynula v davu.


Pláčeš pro své bohaté nadání, které bylo promarněno nesprávným uplatněním.


Hledíš na sebe s nechutí a v hrůze se odvracíš od svého obrazu ve studánce.


Kdo je tenhle výsměch lidstva hledící na mě bezkrevnýma očima studu?

 

 

| Og Mandino |  Zdroj: Marie Blankytná