Chaneling

Chaneling je způsob, jak přinášet informace z vyššího vědomí tím, že zklidníme a otevřeme svou mysl a zvýšíme svou frekvenci. Všichni lidé v Atlantidě měli přístup do vyššího vědomí. Lidé tyto informace užívali ve vládě, pro spirituální vedení nebo sestavování technologie. Lidé, kteří tenkrát pracovali v těchto sférách, mají v současném životě vysoce trénovanou mysl pro práci s vyšším vědomím. Tuto dovednost mohou užívat v současném životě.

 

Tím, že zvyšujeme své vibrace, dostáváme se svým vědomím do 5D, kde je jednodušší být spojený s duší, kde ji můžeme více vnímat. Každý má tzv. mimosmyslové schopnosti. Všichni chanelují. Někdo maluje obrazy, někdo dělá masáže, někdo skládá hudbu, někdo píše knihy. Všechna inspirace pochází z "našeho domova", z 5D. Pokud jste něčím inspirováni, chanelujete. Někdo nazývá chaneling intuicí. Všichni máme přístup do vyššího vědomí. Tuto dovednost můžeme užívat v běžném životě. Tyto zprávy jsou jasné a spontánní. Pokud chanelujete, nesete ve svém těle více světla. Je také důležité, jaký máme pro chaneling záměr.

 

Naše oční dominance má vliv na to, jak chanelujeme. Všichni máme dominantní pravé nebo levé oko. Pokud chcete zjistit svou oční dominanci, zaměřte se v dálce na nějaký předmět. Poté se z dálky pokuste zakrýt tento předmět, jak jen to nejlépe dovedete. Nato zavřete jedno oko a uvidíte, které oko máte otevřené, když váš prst zakrývá daný předmět. To je vaše dominantní oko, které je spojené s opačnou stranou mozkové polokoule, pravé oko s levou mozkovou hemisférou a levé oko s pravou mozkovou hemisférou. Nebo můžete někomu dát do kruhu složené papíry, aby se na vás přes ně podíval – tento člověk se na vás podívá dominantním okem. Naše dominance souvisí s tím, jak jsme energeticky nastaveni. Je to způsob, jakým je s námi spojená duše.

 

Větší část vyššího Já existuje vně fyzického těla, do kterého bychom se s celou energií nevešli. Nechali jsme ji "doma". Tato část je s námi konstantně spojená. Všechno ze spirituálního světa jde přes vyšší Já. Vyšší Já je spojené s částí mozku, která je zodpovědná za naše představy a vize. Všechno, co vystoupí z vyššího Já, prochází touto částí mozku, a proto těmto zprávám často ze začátku nevěříme. Myslíme si, že si je vymýšlíme. Je paradoxem, že spousta lidí věří tomu, co jim "říká Bůh", ale nevěří tomu, co jim říká vyšší Já. Jaký je rozdíl mezi představou, přáním a chanelingem? Kromě postoje ega tu není žádný rozdíl. Je to o důvěře v sebe.

 

Je třeba se naučit si důvěřovat a procvičovat chaneling, tedy porozumění zprávám od vyššího Já. Ze začátku budeme hodně chybovat. Je to jako když se učíme hrát na piano. Ze začátku často zahrajeme falešný tón, ale pokud nás to baví, ve cvičení pokračujeme, a postupně se zlepšujeme. Nakonec se z nás stanou mistři. Je důležité, abychom si zvolili činnost, která nás baví, při které se nám spontánně otevírá spojení s vyšším Já. Je to také motivace, která nám pomáhá se vyrovnat s překážkami, které nás na cestě potkají. Je zajímavé, že když se učíme hrát na piano, logicky víme, že zvláště ze začátku narazíme na nesprávný tón, ale pokračujeme. Na druhé straně při první chybě v chanelingu se spirituální prací přestaneme, protože se své chyby vyděsíme. Často si lidé myslí,  že by tyto zprávy měly vždy být "božsky inspirované a dokonalé". Není to tak, i chaneling musíme procvičovat. Je ale třeba otevřít ústa a nechat proudu vět volný průběh.

 

Příklad chanelingu - Někdo za vámi přijde, protože se nachází v těžké životní situaci. Vy ho posloucháte a po nějaké době z ničeho nic vámi začnou proudit myšlenky. Nebo vás popadne inspirace a vy si musíte sednout k počítači a psát a psát, často jsou tyto nápady rychlejší, než je stačíte psát. Často k nám tato inspirace chodí ve formě konceptu, balíčku, a my ho musíme dát do slov, obrazu, tónů. Pokud tento balíček zůstane nevyjádřen, po nějaké době zmizí. Je to jako sval, který musí být procvičován, jinak atrofuje. Někdy budeme mít strach, co se všechno děje, a budeme mít tendenci se vrátit do starých vzorců, jít tam, kde to bylo všechno jasné, čisté atd. Často uděláme tři kroky vpřed a jeden krok zpátky. Je to v pořádku. Jsme to my, kteří držíme vyšší energii na planetě Zemi, a tím i měníme postoj ke strachu.

 

Lidé nechanelují ze dvou důvodů. Nevěří chanelingu a neprocvičují ho. Je v pořádku dělat chyby. Pokud bych přestala dělat semináře při své první chybě, nemohla bych rozvíjet svůj dar a neinspirovala bych lidi. Proto jděte dál, dělejte chyby, dělejte si nové spojení, procvičujte své dovednosti, abyste se naučili stát ve své síle a napojení na duši. Na druhé straně se učte rozlišovat, co je iluze a co je pravda. Tato inspirace k nám totiž vstupuje přes 4D, kde jsou uloženy naše potlačené pocity a kde jsme spoutáni systémy přesvědčení, proto naše zprávy bývají zkreslené. Málokdy se dostaneme do čistého a jasného vědomí 5D, ale pokud se na ně napojíme, víme to, cítíme to.

  

Zdroj: Steve Rother - Living in the 5th dimension a Diana Cooper

Zdroj: http://www.atlantskaskola.cz/