Andělé

 

 

 

Andělé

 

Andělé jsou bytosti světla, které nám velmi rády pomáhají v mnoha oblastech našeho života - ochraňují nás před vším, čeho se bojíme, při učení posilují paměť, dávají inspiraci při duševní práci, mohou nám pomoci nalézt práci, nový byt i nového partnera, ukončit staré nevyhovující vztahy i vleklé spory, pomáhají nám při odpouštění i při léčení mnoha nemocí.

 

Já chci však hovořit o pozemských andělech.

Pozemští andělé jsou bytosti z jiných světů, které se vtělily na zemi do lidského těla.

Lidé, kteří jsou pozemskými anděly okamžitě pochopí o čem je řeč.

Připadáte si jiní než ostatní? Máte pocit jakoby jste sem nepatřili? Jakoby Vás tu zapomněli Vaši druhové z jiné planety a vy si říkáte, kdy se pro Vás konečně vrátí?

Pokud ano tak jste možná pozemským andělem.

Máte-li touhu a nadání léčit a učit druhé, pomáhat jim a přitom máte potíže srovnat se s materiálním

způsobem života a jeho požadavky, trpíte-li v problematických vztazích, máte-li potíže s nadváhou

pak je více než možné, že jste pozemským andělem. Pokud jste navíc ještě přehnaně citliví a odmítáte

násilí v jaké-koli formě , pak je to dokonce pravděpodobné.

Duše pozemského anděla nemá stejný původ jako duše obyčejného člověka.

Duchovní kořeny každého člověka mají prvotní a určující vliv na jeho vzhled, způsoby a chování, a hlavně podmiňují, v čem daný jedinec spatřuje smysl svého života. Opět platí, že nejvyšší Já každé bytosti je rozdílné – je nadpozemským plamínkem Božského světla. Avšak u těch, jejíž úkolem je šířit světlo, pobývalo vyšší já několikero životů v nebeských sférách vzdálených Zemi. Tyto životy strávené v andělských sférách, v království elementárních bytostí nebo na jiných planetách se otiskly do jejich duše a zanechaly v ní hluboké stopy. Ačkoliv obýváme lidské tělo, naše duše si v pozemském životě a těle připadají jako poutníci daleko od domova. A jimi také opravdu jsme. Avšak ne každý člověk je pozemským andělem. Bůh pro toto poslání na Zemi povolal ty nejzářivější a nejsilnější duše, aby napomohly přechodu lidstva do nového věku, který bude naplněn ve jménu Smíření.

Lidé, kteří nejsou pozemskými anděly, žijí svůj život jen pro uspokojení svých vlastních potřeb, tužeb a přání. Může se stát, že je jim vědomí vyšších souvislostí odepřeno, nebo že dokonce z vlastní vůle nežijí duchovním životem. Jejich životy jsou zasvěceni lidským, čistě pozemským zájmům.

 

Životní poslání pozemských andělů.

Jste- li pozemským andělem, pak jste obdařeni schopností léčit a vykonávat zázraky. Váš potenciál šířit světlo je obrovský.

Možná jste andělem vtěleným do lidského těla nebo elementálem,či vesmírnou bytostí, novou duší nebo dávným zasvěcencem - veleknězem, mágem, čarodějem či šamanem.

 

Charakteristika pozemských andělů.

Všechny skupiny, o kterých jsem hovořila se vyznačují následujícími rysy:

  

       pocit odlišnosti a vydělenosti

       zvýšená citlivost vůči ostatním lidem

       citlivost na chemikálie jakéhokoli druhu

       násilí v jaké- koli formě

       silné vědomí vlastního poslání

       flustrující vztahy

       neznámí lidé se jim svěřují se svými problémy i se zcela osobními záležitostmi

       sklon k různým typům závislostí, získaných nebo dědičných

       zvonění v uchu ve vysokých tónech

 

 

 

                                       TEST – Jaký typ anděla jste vy?

 

1.       Velmi lehce přibírám na váze.(právě v tomto období vážím víc než jindy)

2.       Moji bývalí(nynější)partneři jsou narkomani nebo alkoholici

3.       Málokdy poruším nějaké pravidlo

4.       Činí mi potíže říci ,,ne“

5.       Barvím si vlasy(odbarvuji si vlasy)zesvětluji si vlasy

6.       Raději pomáhám jednotlivcům než skupinám

7.       Mám radši zvířata a rostliny než lidi

8.       Mám keltské kořeny(svým vzhledem působím, že mám keltské kořeny, moje vlasy 

          mají načervenalý nádech, mám pihy, zdravě červenou pleť)

9.       Mám rád kanadské žerty

10.     Rád druhé škádlím a dělám jim naschvály. Mám uličnický pohled

11.     Jsem naprosto nezávislý/á.Nesnáším jakákoli pravidla a nerad/a se podřizuji autoritám

12.     Po finanční stránce se buď koupu v penězích, nebo trpím hladem,nic mezi tím

13.     Jsem nerad/a středem pozornosti a na společenských akcích stojím většinou stranou

14.     Vždycky jsem věřil/a na UFO a zajímám se o ně

15.     Mám nutkavou potřebu být  vůči  druhým  ohleduplný/á  bez ohledu na to,zda to oceňují

16.     Praktikuji  Reiki  nebo jiné formy energetického uzdravování

17.     Moje životní poslání je pro mě mnohem důležitější, než se oženit /vdát/ a založit rodinu

18.     Moc rád/a bych zase odešel Domů,  protože vím, že Země není mým domovem

19.     Mám za sebou těžkou autonehodu nebo jinou zkušenost,díky níž jsem se ocitl/a na hranici              mezi životem a smrtí

20.     V minulosti jsem byl/a tak zoufalý/á, že jsem vážně uvažoval o sebevraždě

          (mám  zasebou pokus o sebevraždu)           

21.     Změnil jsem své křestní jméno / intenzivně se zabývám myšlenkou, že si změním křestní 

          jméno

22.     Moji přátelé a moje rodina mi říkají: ,,Jsi   jiný  než dřív. Něco se stebou stalo. Jsi jako

          vyměněný

23.     Udělal jsem nebo právě dělám drastické změny v mnoha oblastech svého života najednou

          (změna bydliště, profese, rozvod)

24.     Mám hluboké duchovní znalosti, které jsem nezískal ani četbou, ani prostřednictvím učitelů

25.     I když vím, že se od ostatních liším, přesto s lidmi dobře vycházím a jsem v jejich

          společnosti rád

26.     Jsem si vědom,že mám magické schopnosti, kterých dosud nevyužívám

27.     Vzpomínám si na minulé životy ( zajímám se o starou Atlantidu a dobu krále Artuše)

28.     Jsem přesvědčen, že jsem byl upálen nebo jiným způsobem popraven při honu na

          čarodějnice v době inkvizice

29.     Zabývám se tarotovými kartami nebo astrologií

30.     Přitahují mě přírodní náboženství, jako je šamanismus, wica, rituály při novoluní a úplňku,

          apod.

 

Vyhodnocení:

 

Počet kladných odpovědí tedy ano, určuje do  které kategorie duchovních bytostí patříte. Svá ,,ano“ počítejte odděleně, vždy po šesti otázkách.

-       Jestliže jste u prvních šesti otázek odpověděli  4x a více krát kladně, jste pravděpodobně

        vtělený andělem. (Čím vyšší počet kladných odpovědí, tím vyšší pravděpodobnost.)

-       Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více  otázek v rozmezí  7. – 12. Otázky, jste

        pravděpodobně  vtělenou   elementární bytostí.

        Pokud jste odpověděli kladně na  4 a více  otázek v rozmezí  13. – 18. otázky, jste

        pravděpodobně  novou  duší.

-       Pokud jste odpověděli kladně na 4 a více  otázek v rozmezí  25.- 30. otázky, jste

        pravděpodobně  vtěleným  zasvěcencem.

 

Pokud z vašich odpovědí nevyplývá jasně jediná kategorie, pak můžete být ,, hledající  duší “, nebo můžete být ,,skokanem“. V prvním případě jde o duši, která se vzdala příslušnosti k jedné duchovní skupině a dosud se plně neztotožnila s novou.

Typ skokana je bytost, která se pohybuje mezi jednotlivými duchovními kategoriemi, například z kategorie vesmírných bytostí do kategorie elementálů  atd.

 

Jestliže stále máte pocit, že patříte do více kategorií následuje  seznam rozlišovacích znaků.

 

Pozemský anděl

 

Vtělený  anděl : má vlídné a láskyplné vyzařování, krásný obličej, někdy buclaté tváře a zaoblená těla, jeho  zájmy  jsou léčení a služba druhým, snaha udržovat ve vztazích pohodu a láskyplnou atmosféru za každou cenu.

 

Vtělený elementál:  má  přátelské a hravé vyzařování, vypadá jako zvětšená kopie víly, elfa, trpaslíka, mořské panny, lesního mužíka apod. Jeho zájmem je sklon a potřeba druhé bavit a učit, zájem o umění a životní prostředí.

 

Vtělená vesmírná bytost: je vždy připraven pomoci, a přitom je odtažitý, má vysoké a štíhlé tělo, nebo malou postavu, štíhlou i podsaditou, neobvyklý tvar očí a neobvyklé rysy obličeje, střídmost v oblékání, ženy se líčí jen velmi málo nebo vůbec, k jeho zájmům patří léčení prostřednictvím energetického působení nejčastěji Reiki, pomáhat komukoli a kdykoli.

 

Zasvěcený: má vážné, tajemné a vznešené vyzařovaní, polodlouhý obličej, do dálky upřený pohled, vlající šaty nebo košile tmavých barev, často dlouhé vlasy, k jeho zájmům patří sklon a potřeba vyučovat a praktikovat okultizmus, mysticismus  a pohanské  rituály.

 

Nové duše: u této kategorie je to trochu složitější protože, je závislý na tom, do jaké skupiny patří tělo a do jaké skupiny  patří duše. Mnoho  těchto   duší je směsicí dvou říší.

 

Hledající duše: se nachází ve fázi přechodu z jedné říše do druhé což znamená , že  se s žádnou říší neztotožňuje. Se svou původní  říší ,,už ne a s novou říší ,,ještě ne. Nejenže pociťují svou vydělenost  ze světa lidí, nejsou ani schopni nalézt druhy říší pozemských andělů! Pocit že nikam nepatří v nich může vyvolat hlubokou depresi.

 

Skokan: pokud jsi skokanem připadáš  si jako dítě v obchodě s hračkami. Nemůžeš se pro nic rozhodnout a tak pro jistotu chceš úplně všechno. Skokani  jsou pozemští andělé, kteří se přesouvají z říše do říše. Skokani  se umí velice rychle přizpůsobit nové situaci, přijmout za své lidi. Přístup  k životu je neosobní nebo spíše nesentimentální, jako je tomu u dětí,  které  se často stěhují a mění  školy a kamarády.

 

Pokud vás to zaujalo, veškeré informace a podrobnosti  naleznete  v knize, ze které jsem udělala pár výpisků a podělila se o ně s Vámi.

 

Kniha - POZEMŠTÍ  ANDĚLÉ od  autorky  Doreen Virtue, Ph.D.

 

Knihu můžete zakoupit v kterékoli knižní prodejně v oddělení esoterika nebo na internetu.

Přeji krásné zážitky s touto knihou, neboť tato kniha je neobyčejná!

 

 

 

Tento text se nesmí kopírovat !