Náhoda

Náhoda v běžné řeči označuje jevy, jejichž výskyt neumíme vysvětlit. Pokud něco označíme za náhodu, můžeme tím mínit  fakt, že příčinu či vysvětlení jevu neumíme nalézt nebo dokonce vyjadřujeme svou domněnku,  že žádnou příčinu nemá. Pokud dojde ke shluku nepravděpodobných událostí, mluvíme o shodě náhod. Druzí se často smějí lidem, kteří hledají skryté příčiny toho, co se stalo, a přesto například švýcarský psycholog C. G. Jung na tomto principu založil svůj koncept synchronicity. Připustíme-li, že nic se neděje bez jisté příčiny, dostáváme se ke kauzalitě neboli příčinnosti. Tedy k určitému jevu či události může dojít jedině tehdy, pokud předchází určitá příčina.

Podíváme-li se na  svůj život, a koneckonců i na svět kolem sebe, nalezneme jistě mnoho „náhod“... i shod náhod... Jenže náhody neexistují. Skutečně vždy existuje kdesi skrytá příčina či příčin vícero, jakkoli těžko jsou mnohdy odhalitelné – nebo o nich  lidé jednoduše nepřemýšlí, případně ani přemýšlet nechtějí.

Leckdy si zoufáme,  jak jen jsme si to či ono zasloužili... cítíme se být obětí, jíž všichni ubližují. Jenže právě... důraz by měl být na slově „zasloužili“. O všechno, co se nám děje, jsme se téměř vždy nějakým způsobem přičinili. Nemusí jít nutně o klasickou kombinaci „vina – trest“. Ale skoro vždy to má s námi cosi společného. Vrací se k nám naše činy, naše prohlášení, naše myšlenky – láska i nenávist, odsouzení i porozumění... Z tohoto či jiných životů. Nevyřešené záležitosti. Okamžiky, kdy jsme nedodrželi vesmírné zákony. Věci, k nimž jsme se například zavázali a nesplnili je. Nebo naopak sliby, které nás pronásledují po mnoho životů a my své závazky ze setrvačnosti plníme... a plníme... a plníme, přestože vlastně dávno vypršely....

Ovšem zažíváme někdy i „náhody“, jež nás vedou na bludnou cestu… Tyto „náhody“ na rozdíl od kauzality (příčinnosti) vyvolávají – a tím spíše v této době duchovní transformace -  temné entity, které chtějí lidi svést z jejich duchovní cesty. Používají k tomu různých vyspělých  technologií, ale rovněž tzv. manipulátorů, tedy fyzických osob, bohužel poměrně často působících právě v esoterice… Tito pak dovedou vyvolat ve 4. dimenzi (naštěstí pouze tam) – jakousi příčinu pro následek v dimenzi třetí – tedy ve fyzické sféře. Někdy je opravdu dost obtížné rozeznat, zda „náhoda“ pochází z kauzality či nižší čtvrté dimenze…

Přicházejí události, které nám nejsou příjemné... Nemoci, neshody v rodině, pocit, že jsme v tom či onom blokováni... dokonce i nepřátelská reakce úplně neznámého člověka má s námi nějakou souvislost. Často nám zrcadlí nějaký aspekt nás samotných, který si neuvědomujeme -  natož, abychom se jím zabývali či ho prostě jen ... přijali.  Jindy se jedná o zkušenost, jíž musíme z nějakého důvodu projít, musíme si ji odžít,  ať proto, že jsme svým nezodpovědným jednáním kdysi v minulosti někoho do takové situace uvrhli nebo jen proto, že si potřebujeme odzkoušet na určitou dobu „druhou stranu“. I zde je velmi důležité detailní zjištění – odkud se vzala „náhoda“ – zda pochází z rovin kauzality či zda nebyla „vyslána“ z temných světů. Jak toto zjistíte? Právě tuto otázku jste si nejspíše před chvilkou položili …

Zde pomůže pouze dokonalé spojení se svou niternou intuicí, se svým Vyšším Já – a rozhodně si je nespleťte s hlasem duše, neboť ten někdy využívají právě entity 4. dimenze – astrální sféry. Jednoduše to vyžaduje se ponořit hluboko do svého duchovního srdce a vnímat onen vnitřní jemný hlásek... Poté tuto informaci necháte projít svým vědomím, celým svým energetickým polem a vnímáte, jak moc anebo málo s ní rezonujete…

Napadlo vás někdy, že jste se možná někdy, někde ... zavázali sami sobě  k duchovnímu růstu? Pak jistě není náhodné, když vás to táhne tímto směrem... V určitém okamžiku se dostáváte k potřebným informacím, potkáte ty správné lidi... náhodou? Někdo jakoby mimochodem před vámi pronese něco bezvýznamného... a je v tom pro vás skryta informace, po níž jste dosud marně pátrali nebo jednoduše dílek chybějící ve vaší skládačce. Mnohdy si ani neuvědomíte podporu, jíž se vám dostává.... a třeba zrovna formou toho, co vnímáte jako negativní.

Překážky na naší cestě nám mají pomoci shromáždit dostatek sebedůvěry, víry a pochopení k jejich překonání – nezřídka k jejich rozpuštění stačí právě to pochopení. Není vždy nezbytné vědět, co jsme komu kdy v jiných životech provedli. Spousta vzorců se opakuje stále znovu... stále znovu jsou nám předkládány obdobné situace, okolnosti, rozcestí... Dostáváme příležitost je vyřešit „správně“... což  znamená podle božského řádu, v souladu s vesmírnými zákony...

Máme-li postoupit ve svém vývoji, je skutečně zapotřebí přijímat vše, co se nám děje, jako výzvu... k pochopení, k dořešení, k přijetí i k růstu poznání. Není to snadné, to v žádném případě. Je pro nás  těžké pochopit, že vlastně nic není dobré ani zlé... prostě to JE. Nálepku „dobré/zlé“ tomu dáváme my sami, a mnohdy zrovna na základě toho, že jsme cosi nepochopili. Začarovaný kruh.

Pokud máme štěstí, je  vazba příčina-důsledek zjevná na první pohled či po bližším prozkoumání. S tím, jak se vše  v současnosti zrychluje, k tomu dochází stále rychleji a stále častěji. Věřte, že je to skutečný dar, dostanete-li téměř okamžitě příležitost k nápravě, dořešení nějaké záležitosti,  k odhalení souvislostí ...  k možnosti získat z toho vyplývající poznání. Nicméně  k tomu musíte příležitost rozeznat... k čemuž vám dopomůže niterné spojení se svou vnitřní intuicí, subtilní  rozeznání „náhod“ pocházejících z kauzality či od temných bytostí zejména 4. dimenze. Nespočet lidí příležitostí v tomto směru vskutku využívá, již ani nepřemýšlejí, zda se s tím či oním chtějí či nechtějí potýkat... jednoduše příležitost zaznamenají a využijí ji. Neignorují ji, ale ani se nehroutí, neutíkají, neschovávají se... Berou to tak, jak to přichází... a znají velmi dobře ten pocit, když po zpracování určité „výzvy osudu“ přichází poznání… Je na každém, aby si sám za sebe svobodně zvolil  svůj postoj, své řešení... nebo  i svůj úkryt.

Nedílnou součástí toho všeho jsou i náhody, s nimiž se  setkáváme na své cestě. Leckdy nabízejí onu příležitost  si něčeho určitého všimnout a dosáhnout konečně hlubšího porozumění, jindy nás mají jen popostrčit na naší cestě tím správným směrem. Avšak nikdy nejsou... náhodné.

 

 

(Reprodukce celku nebo částí tohoto článku je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz napsaly Lucka K. a Zuzana S.)