Srpen 2011

29.8.2011

Být ve svém středu

Mnoho nového přichází nyní mezi lid planety Země. Měsíc září je velice významným, neboť proběhne spoustu důležitých událostí. Každým dnem dojde k otevření portálů a vy budete moci prožít sílu vesmírných energií, které obrátí život mnohých z vás. Jsou to energie změn. Každý, kdo dosud nezvládl opustit věci minulé, bude od minulosti odtržen a jeho život se stane velice pohyblivým. Mnozí ještě nezískali povědomí o tom, kdo jsou a kam patří. Ale podvědomě již tuší. Září uvrhne mnohé do rychlého pohybu a proměn. Energie, které budou toto podporovat, budou velice vysokých vibrací, nenechají kámen na kameni. V této chvíli již zde dohlíží bytosti z vyšších dimenzí, stále se zde vyskytují v okolí Země. Jejich činnost však je pouze dohlížet na to, co se děje. Každý z vás bude přesunut, dříve či později naleznete své pravé místo. Nyní však pracujte na uvolnění minulosti, vzdejte se vědomě všeho nedůležitého a neprosperujícího. Odevzdejte vše Vesmíru. Každý den či večer uvolňujte vše, co k vám nepatří. Vytvořte prostor, aby se mohl zaplnit něčím novým. Další důležitou dobou bude rovnodennost. I v tuhle dobu proběhnou důležité planetární změny. Budete dnem i nocí prožívat zvláštní jevy, vy, kteří jste citliví. V mysli naleznete změnu, vaše oči budou zostřeny, vaše třetí oko bude více aktivováno. Jste na cestě a ta cesta vás vede. Vy se svým egem jste stále velice zranitelní. Vaše mysl vytváří neskutečné obrazy, umíte realizovat svá přání. Ale vy nevidíte všechno. Jste v zajetí iluze. Veškeré informace, které slyšíte, jsou zkreslené. Vše, co se nyní děje, je také záměrně zkreslováno. Vaše duše ví moc dobře, kudy jít a co udělat. Neposlouchejte falešné proroky, buďte ve svém středu a svůj život modelujte podle svého cítění. Mnohé nové směry k vám naleznou cestu. Vy však si stůjte za svým. nenechte se zviklat. Mnohé k vám nepatří, nesouzníte s tím. Nedělejte si hlavu z toho, co se děje. Buďte stále ve svém středu, zklidněte mysl a naslouchejte srdci. Události, které k mnohým přijdou, vás velice překvapí. Uslyšíte mnoho „smutného“, co se přihodí lidem kolem vás. Nepodléhejte a snažte se být ve svém středu. Mnoho nepříjemného se možná stane, ale pamatujte si, že nic se neděje bez důvodu, vše má svou příčinu a následek. Tyto dny však také jsou prodchnuté láskou. Nezapomínejte na ni a staňte se její součástí. Mnohé z vás také láska již brzy probudí. Milujte se, neboť sami sobě můžete dát nejvíce. Celosvětové události jsou také velice „vychýlené“, přichází katastrofy, které se vás také mohou dotknout. Neztrácejte však víru a naději v lepší život, neboť si sami formujete svou realitu. Naučte se nepodléhat negativním zprávám, naučte se žít radostný život. Váš život je velice krátký, nepromarněte ho a buďte s láskou. Maytreia

Zdroj: www.zlatadusicka.cz

 

17.8.2011

Uvolněte své emoce

Nový cyklus nastává. Dny se mění. Mění se vše, co jste dosud znali. Mění se složení vašich těl, příroda, Země, Vesmír. Tyto změny provází vše odjakživa. Nyní se stále více odchylujete od svých zažitých postojů, vše se směřuje k novému. Sami se stále snažíte vracet k tomu, co bylo.Ale ono to nefunguje! Jste na začátku nové cesty. Vesmír se mění. Přichází konečný vzestup planety. Během listopadu začne nejdůležitější fáze. Celá společnost se bude měnit. Nastanou ohromné tlaky ze strany lidí na své vládce. Také ohromné tlaky na změnu systému. Začíná se hroutit staré a s tím také všechny instituce, které toto představují. Pokrok je nutný. Změny jsou možná bolestné, ale jsou velice osvobozující. Mnoho změn proběhne ve vnitřním uspořádání států. Negativita se také rozrůstá. Ego nechce opustit svou pozici. Já se chce propojit a stát se celkem. Chce v sobě ukotvit obě polarity a stát se jedním. Vše, co obsahuje duše, je obsaženo v celém vesmíru. Nové duše přicházejí na Zemi. Jsou to duše pokročilých bytostí, které se připravují učit lidstvo novému životu, novému pohledu na svět a vést lidstvo počátečním stádiem věku Vodnáře. Během konce roku zde bude mnoho vysokých bytostí připravených na svou práci. Každým dnem se probouzí množství duší. Takto to bylo domluveno před jejich vstupem na Zemi. Také mnoho dalších si teprve teď začne uvědomovat svou cestu. Teprve v těchto dnech se začíná otevírat paměť duší a někteří si začínají vzpomínat. Bude to pro ně ohromující a z počátku budou zmateni tím, co se to děje. Není nutné mít obavy, časem se všechno srovná a přizpůsobí. Je zde mnoho nepochopeného a špatně interpretováno. Pravda je jiná, nežli se prezentuje. Je zde možnost začínat vidět věci v pravém světle. Pouze však skrze své srdce, neboť pravda je pro každého jiná. Srdce ví, co je jeho pravda. Neustále se proto s ním propojujte. Zůstaňte zde i v časech bolestných a v době potřeby objetí. Objetí je velice důležité. Objímejte své vnitřní dítě a poskytněte mu oporu, lásku a důvěru. Ukazujte mu, že je milováno. Vaše srdce roztaje a uvolní se emoce, které je potřeba uvolnit. Na tomto pracujte. Nebojte se a nestyďte se uvolnit své emoce. Probuďte své srdce, probuďte sami sebe. Vaše duše si to žádá. Již je čas. Nalezněte v sobě svůj ohromný potenciál a staňte se tvůrci, kterými každý jste. Vaše podstata je zářivá jako mnoho sluncí. Rozsviťte světlo a vykročte. Světlo vás povede. Nemusíte bojovat. Stačí vše přijmout a být ve svém středu. To je vše. Není nic jiného. Máte tu sílu, to si neustále připomínejte. M.

 Ještě více retrográdního šílenství?

Jennifer Hoffman (22. 8. 2011)

Toto období retrográdního Merkuru bylo náročné a tento týden končí, ačkoliv jeho stín bude dopadat až do 9. září.   Jedná se o něco, k čemu dochází nejméně třikrát ročně, takže to není tak nezvyklý úkaz. Nicméně naše zvýšené uvědomění a vyšší citlivost vůči energiím nám to tentokrát ztěžuje vzhledem k tomu, že si více uvědomujeme posuny, k nimž dochází, jsme více vyladěni na změny, které se odehrávají kolem nás a jsme v nich více zapojeni, neboť jsme více  ve spojení se vším, co se děje, a to v rozsahu přesahujícím onu malou roli, již v tom hrajeme.

Tato zvýšená citlivost  vede k tomu, že si uvědomujeme změny, jež se odehrávají v nás a v ostatních. Cítíme jejich bolest, jejich pochyby a zmatek, a máme-li obavy, můžeme to brát osobně.  Přeměna, jíž procházíme, není čímsi, co zažívají jen lidé, kteří následují duchovní stezku, pociťují to všichni. A každý reaguje podle své úrovně chápání. Tudíž někdo, kdo se náhle rozhodne, že pro něj už určitý vztah není v tomto okamžiku  ten pravý, může cítit pochybnosti a nejistotu ohledně své vlastní schopnosti vztah navázat. Ale pro osobu na druhé straně to je zase jiné.

Již nějakou dobu píši o tom, že přeměnu, jíž procházíme během posledních pěti let nebo déle, brzy pocítí každý – a ten čas nastal. A druzí budou tuto transformaci zakoušet prostřednictvím filtru svých strachů a budou muset věnovat pozornost svému vlastnímu energetickému vyrovnání a celistvosti.  Učiní rozhodnutí, která nás zahrnují… anebo také ne. Budou jednat z pozice svého strachu a mohou se rozhodnout, že jejich současný život jim nevyhovuje, a opustí ho – a nás též. Mohou se také natolik změnit, že my již s nimi nebudeme schopni zůstat.

A  zatímco pokračujeme ve své vlastní transformaci, i my se můžeme rozhodnout, že náš současný život pro nás není ten pravý a že lidé, jimiž jsme doposud byli obklopeni, včetně naší rodiny, jsou tatolik vzdáleni naší frekvenční úrovni, že již vůbec nejsme schopni s nimi jakkoliv navázat a udržet spojení. Rozloučení může být obtížné, avšak to, co odstraníme, bude nahrazeno něčím, co bude v souladu s naší energií, a v této době bychom se měli zaměřit na úroveň společenství, spojení a vztahů, jež chceme ve svém životě, abychom mohli být obklopeni lidmi, s nimiž jsme schopni a chceme se spojit… a kteří jsou schopni a chtějí se spojit s námi.

Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

 
ANO či NE?

Jennifer Hoffman

,,Ne” znamená ,,ano” a ,,ano” znamená ,,ne”?

Ačkoliv každá situace je příležitostí přijmout či odmítnout, přijetí vždy neznamená ,,ano” a odmítnutí neznamená pokaždé ,,ne”. Někdy něco přijmeme tím, že jsme to odmítli, a to, co odmítáme, naznačuje naši připravenost přijmout něco jiného. Jak můžeme vědět, že  činíme to nejlepší a správné rozhodnutí? Tak, že chápeme, jaký si přejeme výsledek, a že se na svůj záměr soustředíme, zatímco zůstáváme otevřeni vůči něčemu ,,navíc”, co by nám vesmír mohl seslat.

Někdy mohou být těmi volbami, jež nás nejvíce posílí, právě ty, kdy záměrně a vědomě říkáme ,,ne”, čímž vlastně říkáme ,,ano” části nás samotných, jež byla zbavena své moci a potřebovala toto rozhodnutí učinit.  Odmítnutí může být  účinným nástrojem, jenž nám připomíná, že máme na výběr v každé situaci a naše ,,ne” vůči něčemu může být ,,ano” vůči nám samotným. Díky schopnosti vidět, že odmítnutí je existující alternativou, ve skutečnosti zavíráme jedny dveře a otevíráme jiné, propouštíme své strachy a vstupujeme do lásky a veškerých pravomocí,  jež jsou součástí toho, že se v tomto druhu energii nacházíme.

Jindy můžeme přijmout cosi, co vyvolává naše nejhlubší strachy, a tato volba nám dovolí je konečně překonat, což může být něco, co jsme nebyli schopni učinit po mnoho životů. Jsme schopni přijmout fakt, že si zasloužíme úspěch, lásku a radost? Jsme schopni přijmout příležitost udělat pro sebe samotné něco, co nás posune mimo potřeby a očekávání ostatních? To může  být  v životě okamžik, jenž nám dodá sílu a jehož dosáhnout nám trvalo celé životy. Jsme ochotni přijmout lásku, radost a úspěch, bez ohledu na to, co se stalo v minulosti? Naše nejhlubší strachy jsou zakořeněny v minulosti, a tím, že se smíříme s posunem k něčemu, co nás děsí, říkáme ,,ano” sami sobě a ,,ne” onomu strachu.

Naše skutečnost je tvořena jedním rozhodnutím za druhým, a když  se rozhodujeme s vědomým záměrem, klademe sebe a své potřeby na první místo, potvrzujeme své rodové právo na naplnění v každičké oblasti našeho života a postoupení za jakákoliv omezení, jež na nás naše strachy uvrhly.  Ačkoliv mohou být velice silné, naše touha být šťastni, poznat, jak může život vypadat, když jsme pevně ukotveni ve své síle, je mnohem mocnější. A pokud se rozhodujeme ve své vlastní kompetenci a pro své nejvyšší dobro, stvrzujeme, že chceme pro sebe a svůj život to nejlepší a jsme ochotni dovolit, aby to nastalo.

,,Ano” tomuto a ,,ne” tamtomu

Každá lekce je součástí cesty našeho duchovního růstu a porozumění, jež si vybíráme prostřednictvím svých rozhodnutí. Každá volba má svou vlastní stezku a výsledek, a to, co přijmeme nebo odmítneme, vyznačuje jedinou cestu a její případné důsledky. Jakmile jednu lekci přijímáme, automaticky odmítáme jiné, protože pro nás nejsou dostupné, zatímco se nacházíme v této lekci… Je to též vlastně volba ,,všechno nebo nic”, protože nemůžeme říci ,,ano” jen části oné lekce a ,,ne” jejím dalším částem. Nicméně můžeme kdykoliv změnit své rozhodnutí, jakmile jsme připraveni se zastavit a vstoupit na jinou cestu vedoucí k našemu vyléčení.

Můžeme sice litovat, že jsme nevyužili některou z těch dalších cest, ale ty další možnosti jsou mimo náš dosah, dokud nezískáme úroveň duchovního porozumění, jíž je zapotřebí k tomu, abychom  to pochopili a spojili se s něčím jiným. Takže, jsme-li připraveni na něco nového, máme opět k dispozici všechny stezky, které jsme předtím odmítli, a to na nových a výšefrekvenčních úrovních.  Avšak v každém okamžiku si můžeme vybírat pouze z toho, co  s námi souzní. Zde je nutno poznamenat: neexistuje způsob, jak bychom mohli znát všechny lekce zahrnuté v tom, co odmítáme, tudíž jsme-li vedeni cokoliv odmítnout, může to být dlouhodobě pro naše nejvyšší dobro.  Proto tedy není lítost tím nejlepším způsobem využití naší energie.

Ale jakmile pochopíme tuto lekci a  její účel, jehož cílem je naše uzdravení, nemusíme již kráčet po této stezce a jsme připraveni učinit nové volby. Ač si myslíme, že musíme něco ,,doprovodit” až k námi očekávanému či předvídanému výsledku, úplně stačí si uvědomit, že pro náš život existují také další potenciální volby.  U kterékoliv situace neexistuje žádný Bohem určený konec, neboť to my se musíme rozhodnout, kdy je lekce u konce. My si volíme konec, stejně jako jsme si zvolili začátek.  A až si uvědomíme, že lekce skončila, splnila v našem životě svůj účel.

Každá z cest obsahuje poznání, jež potřebujeme zažít – jinak bychom si tu stezku nevybrali. Neexistují náhodné volby, všechno, k čemu jsme přitahováni, u nás má energetickou přípojku odpovídající oblasti, jež si žádá léčení. Čím silnější je tato přitažlivost, tím důležitější a účinnější je tato lekce i léčení. Přijímáme to, co si potřebuje vyléčit naše duše, a odmítáme to, nač ještě nejsme připraveni nebo co jsme zatím dostatečně nenaučili tak, abychom to byli schopni prožít. A pak tento proces nesčetněkrát opakujeme během mnoha životů, zatímco pokračujeme v putování po spirále poznávání,  uzdravování, růstu a transformace, po níž vede naše cesta vzestupu.

Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

 
Přijmout či odmítnout

Jennifer Hoffman

Každá okolnost v naší realitě existuje proto, že jsme se rozhodli přijmout či odmítnout dar. Zde je třeba slovo ,,dar” chápat ve správném kontextu, neboť v tomto případě znamená zkušenost poznání, růstu a uzdravení, což jsou všechno dary – představují pro nás příležitosti rozptýlit a propustit chybně spojené energie, karmu, traumata a zranění duše.  Dary se neprojevují vždy v našem životě jako cosi, co podporuje náš dobrý pocit, co nám přináší radost a vzbuzuje v nás pocity vřelosti a  blaha. Některé dary jsou výzvou pro naše nejhlubší přesvědčení a naši sílu, jiné jsou příležitostí si potvrdit, zda jsme se určitou lekci již naučili. Nicméně v každé situaci, ať už je jakákoliv, máme vždy volbu – přijmout či odmítnout.

Díky tomu se nám naše cesta může zdánlivě jevit snadná, vždyť je třeba jen říci ,,ano” nebo ,,ne” každé situaci, jež se před námi objeví. Slůvkem ,,ano” přijímáme a dostaneme to, co chceme, a slovem ,,ne” jasně naznačujeme, že jsme na duchovní cestě a víme, co čeho vkročit nechceme. Nebo ne? Ačkoliv je tato část trochu nejasná, je absolutně jisté, že na cestě naší duše neexistují žádná ,,možná”, ačkoliv si třeba nejsme jisti tím, co chceme.  Proč tedy přistupujeme k mnoha lekcím s takovým množstvím pochyb a zmatku, když víme, že odpovědí vždy bude jednoduché ,,ano” či ,,ne”?

Protože ke svému ,,ano” či ,,ne” přidáváme prvky, které je mění v dlouhá, protahovaná cvičení v rozhodování, a  odpověď ,,přijímám” nemusí nutně pokaždé znamenat, že souhlasíme. Pokud cokoliv odmítáme, není to vždy znamení, že něco nechceme.  V našich odpovědích jsou zapletena očekávání, přání, potřeby, chtění a tichá naděje, že bez ohledu na to, co si zvolíme, Vesmír dorovná případný rozdíl, pokud naše volba není dost účinná či silná, a stvoří za nás ten nejlepší výsledek.  V každém rozhodnutí, že přijímáme nebo odmítáme, jsou obsažena očekávání, manipulace, žádoucí výsledky a jisté množství strachu.

Každé z rozhodnutí, zda přijmeme nebo odmítneme, nás staví na jinou stezku. Kam nás tato cesta dovede, jak se vypořádáme s lekcemi a jaký bude výsledek – to vše je jenom na nás. Myslíme si, že přijetí znamená ,,ano” a odmítnutí ,,ne”,  jenže někdy je to obráceně. Můžeme též odmítnout na znamení ,,ano” a přijmout ve smyslu ,,ne”. A činíme-li toto rozhodnutí nevědomě,  zavazujeme se s úplně stejnou intenzitou, jako bychom tak činili vědomě a s jistotou. Každá odpověď je přijetím stezky, jež je s ní spojena, takže – ač zrovna odmítáme – nejsme nutně ,,úplně z obliga”, jen nepůjdeme po stezce, kterou by nám stvořila odpověď ,,ano”, tedy přijetí.

Už jste zmatení?  Je to složité, nicméně ne až tak obtížné, protože existuje způsob, jak určit, která je nejlepší, nejvíce naplňující, která je tou nejvyšší volbou… Stačí se zastavit, popřemýšlet a uvědomovat si, že vždy máme na výběr, žádná volba není lepší než jakákoliv jiná a všechna rozhodnutí nás vedou ke specifické cestě, jež je pro nás ta pravá a nejlepší, neboť kdyby nebyla, zvolili bychom si něco jiného.

Kdy a co bychom měli přijmout? Jakoukoliv situaci, u níž máme pocit, že je pro naše nejvyšší dobro. Jak to máme poznat? Prověříme to sami u sebe a položíme si několik jednoduchých otázek:

Je to pro mne v tomto okamžiku ta nejlepší volba?
Co se učím z této situace a jaké mám alternativy?
Vážně to chci udělat?
K čemu se zavazuji?
Co tímto získám a co ztratím?
Jaké mám další možnosti?

Poslední otázka je asi nejdůležitější, jelikož věříme, že –  čemukoliv již čelíme – je to  naše jediná možnost, ačkoliv to tak není.  Jsme nekonečné bytosti žijící v nekonečném vesmíru, tak – ač snad vidíme jen jednu možnost – existuje množství dalších, o nichž nemáme nejmenší tušení. Zeptáme-li se tedy, jaké jsou naše další možnosti, poskytujeme si pauzu dost dlouhou k tomu, abychom si rozmysleli, zda by pro nás nemohlo existovat jiné rozhodnutí, které jsme ještě neuvážili a které nás může více naplňovat, přinášet nám větší radost, které může být více v souladu s tím, čím se staneme, jakmile dovolíme svým energiím, aby se rozšiřovaly do vyšších úrovní… což je součást toho, co nám každá volba nabízí.

Jsme ochotni podstoupit to riziko a stát se vyšší verzí sebe sama, a to i tehdy, když nemáme představu, co to vlastně znamená? Právě k tomu náš každá volba vede, totiž, zda jsme ochotni vykročit ke své vlastní velkopelosti, svému božství, svým nejvyšším aspektům a rozpínat své energie, abychom do své reality zahrnuli veškerý svůj potenciál. Žádná volba nemůže být správná či špatná, dobrá nebo zlá, protože si zvolíme to, co je pro nás v kterémkoliv okamžiku možné.

Měli bychom si však pamatovat, že kterékoliv rozhodnutí lze kdykoliv změnit.  Zjistíme to dle výsledku, jenž známe, jakmile jsme rozhodnutí provedli. Ovšem právě zde upadáme do pochyb, zmatku a nerozhodnosti, protože chceme znát výsledek určitého rozhodnutí předtím, než se rozhodneme, abychom věděli, že jsme se rozhodli ,,správně”. Jenže to se dozvíme až poté, co jsme rozhodnutí učinili, což je přesně ten důvod, proč se více bojíme odmítnout než přijmout, ačkoliv odmítnutí je tou účinnější alternativou.

Existuje pouze jeden jediný způsob, jak to zjistit:  znamená to provést se sebedůvěrou své rozhodnutí - ať již odmítáme či přijímáme, věnovat chvíli tomu, abychom si odpověděli na otázky, a důvěřovat, že ve výsledku poznáme, zdali naše volba  náš svět rozšíří nebo  jej omezí… a pak můžeme tuto alternativu odmítnout a přijmout jinou….

Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

 
Energie v srpnu 2011

Jennifer Hoffman

Nyní se nacházíme za polovinou roku 2011 a  velká otázka, již si klademe, zní ,,Už jsme tam?”  Zatím to byl rok transformace, lekcí, učení se a rozhodnutí.  Je nám stále znovu a znovu kladena otázka, zda jsme si jisti tím, co chceme. Tento měsíc začíná také novoluním, což je dobrá doba k vytvoření listu přání s ohledem na ty oblasti našeho života, kde si přejeme něco víc – více lásky, více zábavy, vzrušení, radosti, důvěry a činnosti. Jsme připraveni postavit sebe na první místo? Již jsme završili svou karmu? Je čas, abychom různé věci propustili – a pokud ano, jsme připraveni je propustit úplně, abychom je nenechali odejít, a poté se neohlíželi nazpátek v naději, že nás dohoní?

Srpen nám dává další šanci toto provést, neboť začíná novoluním a retrográdním Merkurem, což je v tomto roce druhá příležitost k přezkoumání minulosti, opakování (nebo také ne) starého způsobu chování, k propuštění těch věcí, které nám už dávno k ničemu nejsou a k doplnění zásoby energie. Retrográdního Merkuru lze využít mnoha různými způsoby a až příliš často na tato období pohlížíme s obavami a očekáváním obvyklých zpoždění v komunikaci a při cestování, potíže s počítači a neklid v životě obecně.

Nicméně retrográdní Merkur je něčím více než jen tímto, je to doba, kdy se můžeme postarat o ony drobnosti, jež stále odkládáme, protože na ně nemáme čas.   A během příštích tří týdnů to učiníme, jelikož se mohou vynořit na povrch vskutku nepřehlédnutelným způsobem. Pokud jste si celé měsíce nezálohovali svůj počítač a on se zhroutí, takže přijdete o svou práci, tato doba vám připomene, že se máte starat  o drobné detaily svého života, a to jak o ty vnitřní, tak ty vnější. Odkládáte nějaké rozhodnutí či volbu? Couvající Merkur vás do toho postaví rovnýma nohama, takže to udělat budete muset.

Srpen tedy začíná se silnou připomínkou, že si máme stanovit priority, zacházet rozumně se svým časem a energií,  abychom nenechali různé věci unikat, až by se naše energie roztříštila do 100 různých směrů. Poté, při dalším průchodu měsícem, budeme schopni stvořit uzavření mnoha situací, které nás trápily celý rok a odrážely celé životy zkušeností.

Vídám mnoho lidí, které čeká rozhodnutí, co se týká odpovědnosti vůči rodině, závazků a vztahů, a toho,  jak se naučit vytvářet mezi nimi rovnováhu. V srpnu můžete odpovědět na otázku: ,,Kdo je ve vašem životě na prvním místě?” a znovu to vyhodnotit – jakákoliv byla doteď vaše priorita – abyste najisto zajistili, že to, čemu věnujete svůj čas, energii a pozornost, též slouží vašim snům.

Přeji vám báječný měsíc.

Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)