Vlastní budoucnost si vytváříme i svým myšlením

| E. Cayce: Léčivá síla lásky |  
Náš osud, který je řízený zákonem příčiny a následku / tak jak zaseješ, tak sklidíš/, nezávisí pouze na našich pocitech a chování, ale i na našem způsobu myšlení. Vlastní budoucnost si vytváříme i naším myšlením.
Nesobecké a laskavé myšlenky se dříve nebo později projeví ve zlepšených životních podmínkách a naopak. Mýlí se však ti, kteří věří, že vytvoříme-li si v mysli obraz bohatého a slavného člověka, pak nám tato mentální činnost napomůže těchto cílů dosáhnout. Problémem v tomto případě je, že výše zmíněné cíle jsou sobecké, a tudíž náš život nedokáží učinit lepším, ale naopak ho zhorší.
Je známý případ dvou přátel, kteří se rozhodli, že pomocí své představivosti k určitému datu získají jistou peněžní částku. Každý den si na obrazovce své mysli několikrát vytvořili obraz sebe sama s danou sumou. Dny ubíhaly a nic nenaznačovalo, že by se situace měla změnit. Naopak, měli automobilovou nehodu a následně byli hospitalizováni.
Poté v den, kdy se jejich sen, týkající se zmíněné peněžní částky měl splnit, od pojišťovny obdrželi finanční odškodnění za zranění, jež během nehody utrpěli. Byla přesně tak vysoká, jak si přáli.
Zákon je v tomto ohledu jasný - jsou-li naše myšlenky či skutky sobecké, budujeme základy pro život, v němž budou převládat bolest a zklamání. Takový život nám nikdy nepřinese spokojenost. Ta přichází výlučně tehdy, jsou-li naše myšlenky a skutky motivovány touhou pomoci spíše druhým než sobě, stojí-li zájmy ostatních nad našimi vlastními.