Červenec 2011

29.7.2011

Tvoření lásky

Oblasti Země, které jsou nyní velice aktivní, jsou měněny. Aktivita spočívá v přírodních procesech. Zde již probíhají proměny, které přetvoří tyto kontinenty. Voda odnáší staré energie a vzniká zde prostor pro změny. Nová – vyšší energie již je součástí vibračního pole, které nyní začíná obklopovat Zemi. V každém takovémto místě dojde k propojení se zemskou sítí a budou zde i nadále přicházet mocné energie lásky. Všechna místa, kde již toto proběhlo, jsou připravena na další fázi, kterou je rozpad starých struktur a proměna celého systému. Lidé si začínají uvědomovat, že stav na Zemi takto je neúnosný. Bohužel někteří lidé mají dosud veliké problémy sami se sebou a svým přežitím. Tito se nezajímají o to, co bude se světem. Mnohé pomoci se dostane všem. Zemské jádro je propojeno se Sluncem a přijímá energii slunečního systému, kam se napojuje mnoho dalších planet. Několik dalších dnů budete svědky dalších výskytů ufo a vaši lidé budou stále více získávat povědomost o tom, co se děje. Avšak vysvětlení některých odborníků bude tyto výsledky nadále zamítat. Každý z vás by si měl udělat sám svůj názor. Běžným okem je možné nalézt na obloze velké množství těchto předmětů a bude jich stále více. Jsou zde a hlídají Zemi a dění na ní. Každý jedinec má nyní vybraný svůj směr cesty. Na úrovni duše toto rozhodnutí padlo již před vstupem do tohoto zrození. Mnoho změn je potřeba udělat, aby se svět změnil. Každý z vás by měl začít sám u sebe, nalézt svou rovnováhu a zbavit se strachu. Strach je velice silným ovládacím prvkem. Doba se mění a přiostřuje. Potýkáte se s mnoha problémy a někdy se váš život může zdát neutěšitelný. To je však jen přechodný stav, to si uvědomujte. Nenechte svou mysl vytvářet katastrofické scénáře. Učte ji vytvářet lásku. Rozvíjejte své srdeční centrum a nechte lásku proudit kolem sebe. Udělejte si čas a každý den lásku posílejte svému okolí. Je to velká síla a budete udiveni, jak se začíná měnit svět kolem vás. Maytreia

 

19.7.2011

Země a my

Dny léta jsou v plném proudu. Příroda se mohutně čistí. Vodní živly převzaly odpovědnost za pročištění Země. Vzdušné živly přichází též na řadu. Odchází temné energie, které jsou očišťovány vodou. Každý člověk se učí napojení vzhůru na světlo. Ne každý však tohoto je dosud schopen. Vzdušné víry odnáší mocné energie temnoty, svět se bouří. Vzniká nová struktura, mění se pozice kontinentů, nic nezůstává při starém. Vše je pohyb. Oblasti, které nejvíce zasáhnou vodní živly jsou Nový Zéland, Maďarsko a Španělsko. Zde bude spoustu vody. Lidé se spojí a společnými silami povedou záchranné práce. Nový záměr Země je nalézt rovnováhu a přijmout vyšší vibrace. Je zde také možnost zkontaktovat Zemi a žádat o spojení s ní, neboť lidé nejsou příliš ukotvení k zemským energiím. Každodenní západ slunce posouvá Zemi o kus výše. Během podzimu nadejde další možnost projít branou. Zde však je potřeba být připraven a mít souhlas své duše. Dosud lidské duše procházely úrovní vzestupu. Toto je úroveň prostoupení a propojení s vyšší realitou. Toto propojení již se týká pouze vyspělých duší a je velice energeticky náročné. Lidé budou cítit proměny, hlavně ve fyzických tělech. Pocity budou vnímat prostup výše, budou vedeni světelnými a přidají se i bytosti Země, neboť jsou také součástí tohoto dění. Tak jako každý z vás, tak i ony touží po změně k lepšímu. Stav duality se časem změní. Ale bude se to týkat spousty let. Kolem Země se rozšiřuje kontaktní síť, která je chráněná světelnými kódy. Tyto kódy jsou prostupné pouze pro energie vyšší, kolem 10000 Hz. Pakliže duše lidí budou upevněny v těchto bodech, budou moci procházet do vyšších sfér. Toto napojení bude provedeno individuálně, na žádost. Nebude to legrace a bude moci být provedeno pouze ve spánku. Mnoho lidí neprojde tímto spojením a zůstane zde, na této úrovni. Každý člověk tak má možnost korigovat svůj vývoj, má možnost vést sám sebe. Duchovní podstata Země  - Oberon May - je spojena středem s touto sítí a díky této síti je vyživována Země. Oberon May se nyní blíží k fázi prostupu. S touto fází se otevře brána, která pohltí energie strachu. A branou vstoupí láska a rozlije se na Zemi. Nakonec se uvolní negativní propojení a temní budou z velké části přesunuti do svých kobek. Nejprve se změní vibrační pásma, poté přijde proměna lidí. Díky fázi prostupu vznikne rozdíl mezi bytostmi a každý půjde dál jiným směrem. Tyto informace nejsou konečné. Nyní však již mnoho síly a rozhodněte se tak, abyste byli v souladu s nastávajícími událostmi. Maytreia

 

4.7.2011

Věřte svému srdci

Dny s velkou psychickou zátěží pomalu odcházejí. Mnoho se změnilo za těchto pár dní. Lidé se cítí uvolnění a plní síly. Je zde mnoho z vás, kteří cítili únavu a nyní je únava pryč. Slunce zvyšuje svou aktivitu, ale tentokrát jeho záření nebude mít tak silný vliv na lidstvo, neboť lidé si již zvykli na tuto intenzitu. Mnohdy se kolem vás dějí nevysvětlitelné děje a mnohdy na ně získáte jakousi vysvětlující odpověď. Nevěřte tomu, jak jsou vám tyto děje vysvětlovány. Věřte svému srdci. Informace, které se k vám dostávají, jsou úmyslně zkreslené, aby vás mátly. Zdůrazňuji to proto, že čím blíže budete k vrcholu proměn, tím více různých zvláštních situací zažijete. A odpoví vám jen a pouze vaše srdce, nikdo jiný. Spoustu událostí se odehrává i ve vesmíru kolem Země. Neustále zde probíhá mnoho důležitých akcí, které jsou lidským okem nevnímatelné. Stále se zde seskupují mnohé bytosti, aby byly svědky událostí na Zemi. Veškerá aktivita je zaměřena na pomoc a ochranu Země a jejích obyvatel. Ochrana je velice důležitá, neboť právě v tuto dobu je zde mnoho bytostí, které si nepřejí změnu a záměrně kazí vše, co se lidstvo snaží dát do pořádku. Toto probíhá nejen ve vesmíru, ale i na Zemi. Jsou zde mnozí „maskovaní“, kteří netouží po nápravě ani lepší budoucnosti. Také nové duše přicházejí na Zemi. Duše zrozené z lásky a duše vyspělých bytostí jsou velice důležité pro lidstvo, neboť budou vědět, co dělat, povedou lidstvo k lásce. Tyto duše procházejí branou, která byla k tomuto účelu otevřena. Jejich účast je dobrovolná a přicházejí z vysokých míst, aby pozvedli lidstvo z temnoty. Světlo, které přináší na Zemi, se velmi rychle šíří. Tím prokazují Zemi a jejím obyvatelům lásku, pomáhají všem díky svému „novému“ smýšlení. Nové, nové, nové, vše je nové. Ale tak to není. Mění se pouze vaše pohledy na danou problematiku, začínáte vše vnímat z jiného úhlu. To je také to, co je do vás vyžadováno a někteří již úspěšně začali. Máte stále více sobě podobných a také do budoucnosti toto bude probíhat ve vlnách. Vlny uvědomění se rozlijí po celé Zemi. Země bude zachráněna a díky sobě projdete proměnou i vy sami. Máte podporu a lásku Boží. Maytreia

Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Červencové energie

Jennifer Hoffman

Červen se bezpochyby projevil jako měsíc naplněný činností. Se dvěma zatměními a slunovratem byl nějakým aspektem červnových energií zasažen každý.   Ať již šlo o nezbytný konec, vynucené uvědomění nebo životní změna, jejíž čas nadešel,  byla s těmito změnami, k nimž docházelo,  spojena účelnost, definitivnost, která nenechávala nikoho na pochybách, co se týká nezbytnosti jít jinou cestou, změnit nějaké přesvědčení nebo zvážit další možnosti. Všichni jsme se naučili lekci o očekáváních, propouštění a ukončení, které přicházely v mnoha podobách, často od těch či z toho směru, kde jsme to čekali nejméně.  A zjistili jsme, že máme-li  něco uzavřít a zahájit novou cestu, měli bychom propustit učitele, abychom byli schopni lekci přijmout. 

Červenec začíná dalším zatměním,  přičemž právě toto  vytváří efektní úvod pro nové začátky, které jsou možné, jakmile propustíme minulost.   Některé červnové události nám možná připadají nedokončené, protože neproběhlo uzavření. Avšak součástí lekcí měsíce června bylo, abychom sami sobě dopřáli ukončení, které jsme chtěli od někoho jiného. Mrzí je to, mysleli to vážně, zajímáme je,  mohlo by to bývalo být jinak? Na žádné z těchto otázek nezáleží, neboť to byla naše lekce – zda jsme schopni propustit tyto věci a záležitosti, včetně lidí, kteří omezují naši radost.  A toto propuštění možná přišlo nečekaně a my jsme na to nebyli připraveni.

Pokud se však příliš soustředíme na uzavření a konec, nedáváme dalším dveřím možnost, aby se otevřely. Bez ohledu na obtížnost lekce, je ,,skončení” často čímsi, co máme dát sami sobě, a doufáme-li, že nám je poskytne někdo další, pouze tím odkládáme nevyhnutelné uvědomění, že nový začátek, o nějž prosíme, taktéž vyžaduje konec v nějakém aspektu našeho života. Tento měsíc bude, v některých směrech, vítanou úlevou od minulých šesti aktivních měsíců, částečně i proto, že můžeme na základě lekcí, jež jsme se naučili, začít s expanzí svých životů.

Ale není to proces přestavby, protože se všechno změnilo. Jde o nový začátek, nový start, jenž si žádá nové myšlení, odlišné energie a úplné odloučení od minulosti. Potenciál července můžeme zdržet tím, že k němu přistoupíme z pohledu minulosti a pokusíme se vše znovu vystavět z popela. K plnému využití těchto energií musíme – abychom mohli znovu objevit sami sebe - použít to, co jsme se naučili od ledna do června. Co chceme, co nás činí šťastnými, jak moc si přejeme rozpínat svou vizi ohledně svého života a jeho potenciálů?  A především, jak moc jsme ochotni si stanovit záměr a důvěřovat, že se rozvine tím nejdokonalejším způsobem? K opětovnému objevení máme tento měsíc, kdy vstupujeme do druhé půli roku 2011, velmi významnou podporu.

Cokoliv je nezbytné k tomu, abyste se dočkali svého závěru, proveďte to nyní, abyste mohli propustit minulost a vykročit do důvěryhodného a šťastného  nového začátku. Užijte si pěkný měsíc…

Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

 

Drama zatmění pokračuje

Jennifer Hoffman (27. 6. 2011)

Byl pro vás minulý týden těžký? Byli jste v bodě, kdy už to na vás bylo moc? Nejste sami, tak jsme se cítili všichni.  Tento týden uzavírá červnový cyklus zatmění, konečně.  Ale neznamená to, že se máme radovat, že to skončilo, a vrátit se nazpět ke svým starým zvykům. Je na čase vstřebat příslušné poznání či poučení a jít jinou cestou. Čtěte dál…

Ještě jedno zatmění v cyklu tohoto měsíce a budeme z toho venku – prozatím. Tento měsíc byl energeticky bláznivý, s mnoha propady a stoupáními, s průtahy, a staré záležitosti, o nichž jsme se domnívali, že jsou dávno ,,po smrti a pohřbené”, se vynořily ke konečnému přezkoumání. Též nám Vesmír vysílal nepříliš jemné náznaky ohledně naší životní stezky, našich vztahů a našeho záměru, ohledně toho, jak používáme svou energii,   jak hodnotíme sebe sama či ohledně oněch mnoha věcí, které jsme možná celé měsíce nebo roky odkládali a které nám nyní připomínají, že  k tomu, abychom se s nimi vypořádali, neexistuje lepší čas než je ten přítomný.

Tento týden, během večeře doma u mé přítelkyně, se židle, na níž seděla, náhle rozpadla a zřítila se na podlahu, i s mou přítelkyní. Nic se jí nestalo a zasmály jsme se tomu, ale pro ni to bylo upozornění,  že starý nábytek  v jejím domě ji už nepodporuje. Po krátkém rozhovoru jsme nábytek trochu přeuspořádaly a změnily celou energii jejího obývacího pokoje. Kupodivu, každý starý kus nábytku se rozpadl, jakmile jsme s ním pohnuly. Nastal čas, aby ,,stará energie” odešla… a má přítelkyně to pochopila.

Když prosíme, aby nám bylo ukázáno naše mistrovství, abychom spočinuli  se vší účinností uvnitř svého božství, abychom  vedli život, o němž víme, že ho mít můžeme, abychom integrovali svá multidimenzionální Já, přijímáme též za tuto sílu  a moc odpovědnost a dáváme najevo svou ochotu projít energetickou změnou. Tato změna sestává ze dvou částí: něco propouštíme, abychom vytvořili příležitost a prostor  k přijetí vyššího aspektu této věci.  Abychom mohli přejít k mnohem více naplňujícím vztahům, musí být propuštěny všechny naše staré emoce a přesvědčení ohledně těch starých.  Abychom získali finanční zabezpečení, musíme opustit veškerá omezující přesvědčení týkající se hojnosti a naší vlastní ceny.  Takovéto propuštění je prvním krokem, vpuštění nové energie je tím druhým. Jedno nemůže nastat bez toho druhého.

Tento minulý týden byl pro mnohé tvrdou lekcí, neboť odhalil množství způsobů, jimiž ohraničujeme svou vlastní životní cestu. Chceme ovládat své životy, avšak jednáme a myslíme jako oběti. Chceme být silní, jenže se chováme a myslíme jako bychom neměli vůbec žádnou nadvládu nad svým osudem. Chceme radost a lásku – a myslíme si, že tyto věci musí přijít od někoho dalšího.

 

Jak se přibližujeme ke konci tohoto cyklu zatmění, dostaneme ještě několik málo příležitostí k tomu, abychom tuto energii změny pozvali do své reality. Naše volba odhalí naše skutečná přesvědčení, naše jednání určí, co považujeme za možné, a to, co jsme ochotni propustit, je oním zeleným světlem, jež Univerzum potřebuje, aby poznalo, že jsme oddáni sami sobě a svým snům, takže, když říkáme ,,Já Jsem mistr” také to tak myslíme…

Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)