Odpuštění

Natanael:
„Já jsem Natanael. Dnes si spolu budeme povídat o ODPUŠTĚNÍ.

To slovo je v současnosti velmi oblíbené, každý se s ním už určitě setkal... ODPUŠTĚNÍ... Co to znamená od - pustit? Každý člověk se skládá jednak ze Světla a Lásky, ale mnozí už pochopili, prožili a pocítili, že vlastní i stinnou stránku své bytosti.

Pochopit, obejmout a prosvětlit tuto stinnou stránku je ODPUŠTĚNÍ...
Kdo to prožije, jako by se znovuzrodil do úplně jiné roviny existence. Skutečně ODPUSTIT znamená ŽÍT ve Světle a Lásce skrze vzkříšené vědomí. Zrodí se nový Světelný člověk s vědomím Krista.

Mnozí se domnívají, že tento stav u nich již nastal, nebo nastává... Pravé v Pravdě prožité ODPUŠTĚNÍ je provázeno úplnou SVOBODOU. Člověku odpadnou všechna pouta! Splyne a sjednotí se se svojí podstatou a stane se Kosmickou bytostí. Stane se BEZPODMÍNEČNOU LÁSKOU.

  • ODPUSTIT znamená milovat bez podmínek.
  • ODPUSTIT znamená nesoudit a přijmout i temnou část sebe samých a svých bližních.
  • ODPUŠTĚNÍ je vrcholnou formou LÁSKY.
  • Kdo beze zbytku ODPUSTÍ vrací se zpět do původní čisté, nevinné formy BYTÍ, která je VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKA a SVĚTLO. Taková bytost získá svoji prvotní MOC. Stává se Tvůrcem a Osvoboditelem...


O odpuštění se hodně mluví, píše, přemýšlí... Mnozí neustále odříkávají afirmace a spoustu slov o odpuštění. Vzívají ODPUŠTĚNÍ jako něco vnějšího, co lze získat pílí, darem, nebo dokonce co lze koupit...

Ale ODPUŠTĚNÍ, O KTERÉM JE TADY ŘEČ, JE VNITŘNÍ PROCES, VNITŘNÍ PROMĚNA. ODPUŠTĚNÍ je setkání s OTCEM-MATKOU-BOHEM. Pravdivé setkání se SEBOU SAMÝM. V ODPUŠTĚNÍ nalezneme tu nejkrásnější, nejzářivější a nejláskyplnější podobu SEBE SAMÝCH. A je k tomu zapotřebí jen čisté srdce "dítěte".

Proto Ježíš říkal, buďte jako děti. On je příkladem ODPUŠTĚNÍ. Za pozemského života s ním byl často konfrontován. I jeho nejbližší mu dávali každou chvíli příležitost k ODPUŠTĚNÍ. A on ODPOUŠTĚL, protože bezpodmínečně miloval.

Člověk si řekne. "Ale to je přeci tak těžké neustále jen odpouštět a zlo odplácet láskou. Nemůžu se přeci srovnávat s Ježíšem. To přeci po nás nemůže nikdo chtít."

Ale ono je to tak přirozené a jednoduché obejmout svoji slabost, bolest, zoufalství i zlost, když je člověk Božím dítětem. Je přirozené a žádoucí objímat a těšit zoufalé, bolestné i vztekající se dítě s tou nejněžnější a nejsoucitnější péčí a porozuměním.

Když člověk začne vnímat ty temné části sebe i druhých jako potřebné, ustrašené dítě, pak je mnohem jednodušší a přirozenější je přivinout k srdci a tím proměnit.

ODPUSTIT.
JEN LÁSKA MÁ TUTO JEDINEČNOU MOC.
MILUJME SE A ODPOUŠTĚJME SI...
TAK SE STAŇ.“

Natanael & Láska

© Přijala: D*, leden 2011

Poznámka: Toto poselství bylo na webu
Průvodce transformací (https://www.pruvodce-transformace.cz/) uveřejněno se svolením autorky aadelin@seznam.cz. Toto poselství je v nezměněné a nezkrácené podobě možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato poznámka se všemi aktivními odkazy. Děkuji za respektování a pochopení. Chantée.