Zákon přitažlivosti

Zákon přitažlivosti: jak ho využít ve svůj prospěch

(od Akemi Gaines)

Zákon přitažlivosti byl zatracen mnohými, včetně četných přispěvatelů webových stránek zabývajících se osobním rozvojem. Někdy se mi zdá, že nejsnazší způsob, jak dokázat, že jste ,,chytří”, je vyjádřit nesouhlas se Zákonem přitažlivosti.

Nepochopení Zákona přitažlivosti

Abychom porozuměli, v čem  nepochopení spočívá, je třeba si nejprve Zákon přitažlivosti definovat. Prozatím řekněme, že ,,stejné energie se přitahují”. Později prozkoumáme hlubší smysl tohoto zákona.
Existuje řada nedorozumění týkajících se Zákona přitažlivosti, která lidem berou odvahu využít ho ve svůj prospěch.

  1. Magnety nepřitahují totéž, přitahují protipól. Tudíž je teorie Zákona přitažlivost mylná. Jeden konec magnetu přitahuje protilehlou stranu jiného magnetu, aby nakonec magnetická energie protékala jedním způsobem. Magnety přitahují magnety, nikoliv dřevo. Vážně přitahují stejné energii.

  2. Zákon přitažlivosti není ,,zákon”, protože chybí důkaz. Navíc všechny ty řeči kolem kvantové fyziky jsou nesmysl. Stal se Zákon  zemské přitažlivosti zákonem až poté, co ho Newton definoval? Nebo fungoval od počátku časů?

Co se kvantové fyziky týká, je tato oblast fyziky stále předmětem diskusí a není ani dokázána, ani odmítnuta. My jen nevíme, jestli je kvantová fyzika skutečná, a pokud je, tak na jaké úrovni existence platí, a nevíme, zda má nějakou souvislost se Zákonem přitažlivosti.

Zákon přitažlivosti nefunguje, neboť já jsem si nebyl schopen přitáhnout to, co jsem chtěl. A jste si jistí, že  jste ho použili správně? Například, pokud jste chtěli finanční zajištění, zaměřili jste se na hojnost nebo na své finanční obtíže? Pokud na to druhé, Zákon přitažlivosti fungoval skvěle – jste na tom ještě hůř. Cítím s vámi, ale nepoužívejte svou chybu jako důkaz pro nefunkčnost Zákona přitažlivosti. Problém je v uživateli.

A to nás přivádí k tomu, jak Zákon přitažlivosti využívat správně.

Co tedy přitahuje: myšlenka nebo pocit?

Mnoho knih na toto téma vám říká, že vaše myšlenky přitahují to, o čem přemýšlíte, že myšlenky se stávají ,,věcmi”. Nuže… určitým způsobem ano.
Uvědomujete si, že existují dva druhy myšlenek?

  1. logické myšlenky (myšlenky neovlivněné egem)
  2. myšlenky ega

Typickým příkladem logického myšlení je způsob přemýšlení o matematice. Jak víte, že celkový součet všech vnitřních úhlů trojúhelníku je 180 stupňů? Je několik způsobů, jak to dokázat. Když se vaše myšlení zabývá trojúhelníky, rovnoběžkami či vektory, přemýšlíte intenzivně, ale nepřitahujete si další trojúhelníky. Protože vaše pocity jsou neutrální. (Mám na mysli  matematické myšlení samo o sobě, nikoliv váš strach, že propadnete u zkoušky z matematiky.)
Na druhou stranu, trávíme spoustu času a energie přemýšlením na úrovni ega. Jak se bude vyvíjet hospodářství? Udržím si práci? Nesníží mi plat? Budu letos moci jet na dovolenou? A když to nepůjde, co si o mně pomyslí mí přátelé? Myšlenky ega spotřebovávají tuny pocitové energie. A jde obvykle o negativní myšlenky založené na strachu. Cožpak nevíte, že budete za chvíli nezaměstnaní, když tímto způsobem myšlení strávíte dost času a energie?

Energie pocitů

Když ti, kteří učí o Zákonu přitažlivosti, říkají, že přitahujete to, nač myslíte, mluví o myšlenkách či představách, které jsou doplněny energií pocitů. Myšlenky jsou také energií, ale v porovnání s energií pocitů je energie myšlenek poměrně slabá.
Máte-li použít Zákon přitažlivosti ve svůj prospěch, je třeba myslet způsobem, jenž ve vás vyvolává spoustu kladných pocitů. I to lze dělat dvěma způsoby. Můžete zmanipulovat myšlenky svého vlastního ega tak, aby se zaměřily na to, co chcete, spíše než na to, co nechcete. Třeba chcete tuny peněz… Takto pěkně posílíte svou chamtivost a vytvoříte ,,pozitivní” pocity radosti a vzrušení z toho, že je máte. Tento přístup funguje a někteří lidé ho zvládají bravurně. Já ho rozhodně nedoporučuji. Naruší totiž notně váš pocit míru a harmonie. Jestliže svou radost založíte na chamtivosti, potřebujete k jejímu uspokojení stále více a více, a je vám stále vzdálenější stav, kdy jste jednoduše spokojeni s tím, co máte. Mně osobně to připadá spíš jako peklo na Zemi. Mít pořád víc a víc… a neustálá nespokojenost.
Lepším přístupem je použití logického myšlení a přidání pocitů. Stanovíte si naprosto stejný cíl, tedy  peníze, myslíte na peníze a na to, co si za ně můžete pořídit, a  to přesně oním logickým a neutrálním způsobem, pro sebe a pro druhé, a pak se necháte prodchnout pozitivními pocity jako je radost a vděčnost. To je lepší. Ale neexistuje ještě lepší způsob, jak využít energie pocitů?

Problém pocitů založených na myšlenkách

Existují dva druhy pocitů:

  1. Pocity způsobené určitými myšlenkami
  2. Pocity vycházející ze samého jádra vaší bytosti, nesouvisející s jakýmikoliv vašimi případnými myšlenkami

Důvěrně známe první druh pocitů, a jsou též tím, co nás učí používat zastánci Zákona přitažlivosti. Učí nás používat pocity jako vedení či průvodce pro naše myšlenky.  Myšlení na to, po čem toužíte, vyvolává pozitivní pocity. Myslíte-li na to, co nechcete, vyvolává to  negativní pocity.

Pozorujte své pocity, abyste mohli sledovat své myšlenky. Pokud to uděláte, všimnete si, že vaše pocity jsou velice nestálé. Něco mít či nemít – to jsou dvě strany jedné mince, která se může snadno převrátit. V jednom okamžiku se cítíte skvěle při pomyšlení na vyšší plat, doslova se vznášíte – a vzápětí vás napadne, že k tomu zvýšení nedojde a cítíte se ,,pod psa”. Jako na horské dráze, nahoru … dolů… nahoru a dolů. Ovládnutí tohoto procesu vyžaduje hodně disciplíny. Nesmíte do své mysli vpustit negativní myšlenky.

A to je největší výzva, jíž čelí ti, kteří se pokoušejí využít Zákona přitažlivosti, i když v něj vážně věří. Pomíchají myšlenky a pocity, pozitivní a negativní energie se navzájem anulují. Výsledek: žádný jasný výsledek.

Viděli jste takové lidi, snad jste jedním z nich. Bojíte se pomyslet negativní myšlenku? Až do té míry, že se bojíte používat ,,špatná slova” jako ,,dluh” nebo ,,ztráta”? Kdykoliv se pokusíte nasměrovat své myšlenky na ,,dobré” věci, po nichž toužíte, víte (jasně, že víte!), že mají i svůj rub.  Čím větší je vaše touha, tím větší je váš strach, že to nezískáte. A když se tolik bojíte, samozřejmě, že přesně to přitahujete. Více strachu a více situací, které strach způsobují.

To by na téma o hře uprostřed polarit stačilo….

Pocity bez myšlenek

Nepotřebujete myšlenky k tomu, abyste měli pocity…

Když se probudím po vydatném nočním spánku, cítím se báječně. Jsem plná vzrušení a vděčnosti za nový den. Nemá to nic společného se vzrušením z konkrétních věcí, které mám v plánu dělat. V současnosti mám zřídka nějaké plány.  Můj den má obvyklý průběh, případně mám domluveno několik sezení, ale mé příjemné pocity s tím nesouvisí. Má to cosi společného s tím, že žiji a je další krásný den… Upíjím kávu a pozoruji stromy, cítím se skvěle. Jsem naplněna radostí, úžasem a spokojeností. Nemyslím na nic určitého, jednoduše ráda odpočívám u kávy a hledím na stromy.

A co vytváří tento příjemný pocit v mém životě? Můj život je docela pěkný. Má živnost vzkvétá, mám skvělé přátele a jsem zdravá. Hm… Snad bych byla šťastnější, kdybych měla přítele. Ale zase – sotva kdy si připadám osamělá. Tak možná to zvládám docela dobře.

Nejúčinnějším způsobem využití Zákona přitažlivosti, a také tou nejméně náročnou metodou, je: Pěstujte onen dobrý pocit, který přichází z toho, že jste sami sebou.

Že by to bylo tak jednoduché?

Základní dobrý pocit ze života se Zákonem  přitažlivosti

Mohli byste si myslet, že je obtížné kultivovat takovéto elementární dobré pocity ohledně života a sebe sama. Nicméně, jakmile toho dosáhnete, tvoří poměrně pevný základ. Nejsou založeny na jakýchkoliv vnějších podmínkách. Uvědomujete si, že jste milováni a podporováni všemožnými způsoby, že jste jedineční a cenní, a že vesmír je báječným a přátelským místem pro hru a pro život. Odtud žijete svůj život, a samozřejmě, myslíte.

Žiji tedy po většinu času v příjemných pocitech. A občas také přemýšlím – řekněme o své práci. Snad nejčastější myšlenka je ,,Mě opravdu baví čtení z Akaši a čištění, a vím, že je to základ mé služby, ale  tenhle nový koučink je tak zábavný, že bych se na něj ráda více zaměřila. A taky bych ráda  vyšetřila nějaký volný čas na další psaní.” A má práce se přesně takto vyvíjí…

Myšlenky tedy mají v Zákoně přitažlivosti své místo. Ne přehnaně velké místo. Převaha energie je založena na pocitech, myšlenky tuto energii pouze směrují.  A opět:  nejsnazší a nejjistější cestou k dobrým pocitům je, když tyto pocity založíte na tom, kdo jste vy, a ne na nějaké vnější situaci či svých myšlenkách.

Pěstujte onen dobrý pocit, jenž pochází z toho, že jste sami sebou… a pak trochu myslete, abyste energii dali směr.

A jak do tohoto obrázku zapadá činnost?

Najdou se lidé, kteří prohlašují něco v tomto smyslu: ,,Zákon přitažlivosti funguje, protože  podporuje pozitivní myšlení, což motivuje lidi, aby něco podnikli. Není to duchovní zákon a není nikterak tajemný. Takže běžte a  udělejte, co je třeba.”

A o jaké činnosti to mluvíme? O činnosti, která přichází zcela přirozeně, u níž vás ani nenapadne ji spojovat se slovem ,,úsilí”, nebo o činnosti, která vás vyčerpává a nesnášíte ji?

To druhé vpravdě nemá nic společného se Zákonem přitažlivosti. Udělej A, abys dosáhl B. Použij jakoukoliv motivaci, aby ses přiměl k činnosti, včetně pozitivního myšlení nebo ,,psychologického povzbuzování”. Nebo použij bič… Tím chci říci: akce je příčinou výsledku. Motivace  s  výsledkem přímo nesouvisí.

Druh činnosti, kterou si chceme spojovat s použitím Zákona přitažlivosti je ta první. Neznamená to sednout si na kámen a nic nedělat. Znamená to dělat věci, které máte rádi, které vás baví a  zajímají. Podívejte se na malé děti. Jsou pořád v pohybu a něco podnikají. Skáčou na pohovce. Běhají kolem křesla. Pobíhají venku. A když najdou něco zajímavého, prozkoumají to… Činnost, na níž záleží u Zákona přitažlivosti, může znamenat dělat věci, jež děláte nanejvýš rádi odjakživa. Nebo naopak může jít o jednorázovou akci podle okamžité inspirace. Anebo to třeba znamená nepodniknout vůbec nic.

Manifestace bez akce

Nikdy jste neviděli lidi, kteří žijí nádherný život, aniž by se nějak výrazně snažili?

Má bývalá kadeřnice takřka přes noc zdvojnásobila seznam svých klientů a nic pro to neudělala. Pronajala si místo v malém kadeřnictví od majitele a jeho ženy, kteří byli v salónu těmi dalšími kadeřníky. Ti pak adoptovali miminko a postupně se oba  rozhodli nějaký čas věnovat jen miminku – a má bývalá kadeřnice získala jejich zákazníky. A co pro to udělala? Jednoduše byla dobrá a práce ji bavila. Já jsem k ní chodívala moc ráda.

Nebo další příklad: Znám učitelku v důchodu, která cestuje po světě na ta nejtajnější místa. A ne, nemá tolik peněz. Spřátelila se s bohatou vdovou, která velmi ráda cestuje, ale nerada cestuje sama. Požádala mou přítelkyni, aby ji doprovázela, a hradí všechny náklady. Šťastné jsou obě. A co pro to má přítelkyně udělala? Nevím. Snad je jako učitelka schopná dobře komunikovat, má spoustu času a chuť cestovat.

Shrnutí: Jak použít Zákon přitažlivosti ve svůj prospěch

  1. Pěstujte si dobrý pocit, který pochází z toho, že jste sami sebou. To je první a nejdůležitější krok. Zbytek může být potřeba…nebo také nikoliv.

  2. Trochu přemýšlejte, abyste nasměrovali energii.

  3. Žijte svůj život a dělejte to, co máte rádi a k čemu jste inspirováni.

Nemusíte mít specifické myšlenky, abyste mohli použít Zákon přitažlivosti.  Rozhodně však chcete manifestovat dobré pocity, chcete se v budoucí realitě, již tvoříte, cítit ještě lépe a jste schopni se tím ,,procítit” s konkrétními myšlenkami anebo bez nich.

A když na něco myslíte, myslete jasně, avšak nemusí to být nezbytně nic konkrétního. Připoutanost k přesné specifikaci souvisí s vaším egem. Vizualizujte si novou realitu, již tvoříte a vězte, že existuje. Je to skoro, jako byste ji považovali za samozřejmost – ale s vděčností za ni. (Někteří lidé tomu říkají ,,věřit”. Já osobně nemám slovo ,,věřit” ráda, neboť naznačuje, že je určitý nesoulad mezi tím, v co věříte, a tím, co je…)

Myšlenky ega s tímto procesem mají pramálo společného. Naše ego vnáší hlavně strach, což je kontra-produktivní, snažíte-li se použít Zákon přitažlivosti ve svůj prospěch. Naše ego též posuzuje a pokouší se diktovat, jaký má být postup a výsledek manifestace, čímž opět dosáhneme spíše opačného účinku. Vaše ego zná jen to, co jste doposud zažili či slyšeli, a značně omezuje neomezené možnosti.

Naše tvořivá síla

To tedy bylo  téma ,,jak”. A nyní přejděme k tématu ,,proč”. Proč Zákon přitažlivosti funguje? Již jsem viděla mnohé argumenty, proč to nefunguje, ale žádný argument, proč to opravdu funguje.

Můžeme to nejlépe asi vyjádřit slovy: ,,Jsme dětmi Božími” nebo ,,Jsme spojeni s energií Zdroje”… Jsme-li spojeni se Zdrojem, máme tutéž energii jako Zdroj. A stejně jako Bůh stvořil vesmír, můžeme my tvořit své životy. V menším měřítku, ale totéž působení energie. Vím, že je těžké přijmout fakt, že ,,my jsme… Bůh”. Kdyby to bylo snadné, neměli bychom s používáním Zákona přitažlivosti vůbec žádný problém. Naše vědomí ještě nedorostlo na tuto úroveň, tudíž si v současnosti raději myslíme, že cosi mimo nás – kouzelný džin, vesmír anebo Bůh – nám poskytne to, co chceme.

Nicméně bych ráda zdůraznila, že čím více si uvědomíme svou vlastní  božskou tvořivou sílu, tím lépe Zákon přitažlivosti funguje. Pokud je vaše mysl nastavena takto ,,když budu hodně prosit, možná mi Bůh nebo kouzelný džin dají to, co chci”, zbavujete sami sebe síly. Ačkoliv je tedy v pořádku, že věříte ve vnější síly, začněte prosím pozvedat své uvědomění si své vlastní tvořivé síly.

Již sám pojem ,,Zákon přitažlivosti” je poněkud zavádějící. Říká se mu tak, protože na energetické úrovni se stejné energie přitahují. NEZNAMENÁ to ale, že  předmět vaší touhy bude přitahován a bude se k vám stále více přibližovat… Vlastně nic není vně vás. To vy tvoříte svou realitu. Zákon přitažlivosti je ve skutečnosti oním způsobem, jímž tvoříme.

© Akemi Gaines 2009-11
https://reallifespirituality.com

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro

 https://www.reiki-centrumpraha.cz  přeložila Lucka K.)