Listopad 2010

 

Aktivační brány v roce 2010

 Daniela Viplerová

V listopadu odstartují změny velmi svižně hned na začátku měsíce. Můžeme se těšit na rychlý spád událostí, nové objevy na osobní i kolektivní rovině, nenadálé příležitosti a nečekaná setkání. Několik aktivačních bran tohoto měsíce proběhne tak rychle za sebou, že to spíš pocítíme jako jednu velkou nekonečnou světelnou vlnu. Říjnové mocné aktivace hvězdných kódů a prosvětlení hmoty Země vnesly více Života a Světla nejen do našeho fyzického těla, ale i do vnější reality, a proto všechny posuny a změny se budou nyní rychleji manifestovat ve hmotě. Náš nový život získává konkrétní obrysy - vše se skutečně dává do pohybu a naše nové projekty a vztahy dostávají v realitě zelenou.
Podle Mayského kalendáře nás začátkem listopadu čeká slavnostní přechod do závěrečné fáze 8. Galaktického Podsvětí - tzv. Sedmého Dne. V průběhu této poslední fáze "Sedmého Dne", který potrvá od 3. listopadu 2010 do 28. října 2011, proběhne současně i všech 13 vývojových fází 9. Vesmírného Podsvětí a zrychleně projdeme planetární zkušenosti všech předchozích Devíti Podsvětí, než se celý evoluční cyklus minulých 16,5 miliardy let (od Velkého Třesku) završí. (Více podrobností v článku "Vývojový cyklus podle Mayského kalendáře")
Tento významný Přechod nám symbolicky přinese
"dušičková noc" 2. listopadu, která oznámí konec Šesté Noci. Je to čas, kdy máme podle tradic uctít své předky a jejich odkaz, zkušenost a moudrost, která je nedílnou součástí našich životů - uložená v naší DNA. Budeme moci také s láskou a úctou propustit poslední zbytky minulosti a všechny staré smutky, stesky, ztráty, bolesti a těžkosti, se kterými nás "Temná Noc" konfrontovala. Jak se říká - před úsvitem bývá tma největší. Proto se mohou na přelomu října a listopadu náhle vynořit ke zpracování ještě nějaká těžší témata - poslední vrstvy starých zasunutých rodových, karmických, emocionálních nebo mentálních vzorců. Dopřejme si tedy během tohoto silného aktivačního okna nějaký vhodný "propouštěcí rituál". Udělejme si na sebe čas, věnujme si chvilku ticha zaměřenou do hlubin svého nitra a vědomě dovolme všemu temnému a mrtvému - v míru odejít.
Následující ráno 3. listopadu si potom dovolme prožít i své Znovuzrození a Probuzení do Nového Dne. Oslavme svůj nový život, okouzlení, radost a nové netušené možnosti vycházející na obzoru.
Převládající energií nastupujícího "Sedmého Dne" je Blaženost (Bliss). Povede nás do stavu vnitřní i vnější Jednoty s kosmickými silami. Přinese řadu mocných tvořivých nástrojů, informací a technologií, které nám umožní vybudovat Novou Zemi založenou na nových paradigmatech - na jednotě polarit, spolupráci, vzájemnosti, soudržnosti, lásce, radosti, hojnosti a míru pro všechna stvoření na Planetě.
Tyto oslavy nástupu nových frekvencí Sedmého Dne by měly pokračovat až do víkendu, kdy proběhne 6. 11. novoluní ve Štíru.
Máme konečně zapomenout na temnou minulost a známou historii Země, kdy úcta k Zemi, Životu, jeden k druhému či k dalším Stvořením nebyla silnou stránkou Lidstva. Nyní máme možnost vyjádřit posun našeho vědomí v tomto směru a společně uctít Zemi a Nový Život, který se před námi v této mimořádné době otevírá. 
Sabiánský symbol tohoto novoluní - "Telefonní mechanici instalují nové spoje" - reflektuje narůstající pocit sounáležitosti mezi lidmi a vůli spojovat se. Zdůrazňuje potřebu vytvořit nové komunikační kanály a prostředky ke vzájemné výměně pocitů a myšlenek a jejich moudré a smysluplné používání. Vyjadřuje hodnotu kvalitní vzájemné komunikace uvnitř pravého společenství, ale také biologické sladění jednoho člověka s druhým. Astrologicky stojí během tohoto novoluní všechny planety v jedné polovině (vnější) horoskopu  - v rozmezí Váhy - Ryby. To tedy upozorňuje na potřebu doplnění a propojení duality - zvláště v rovině vnitřní-vnější, dovnitř-ven, přijímat-dávat.
Po celém světě jsou během víkendu 6. - 7. 11. naplánovaná setkání na oslavu Života v Nové Zemi. Vhodné jsou rituály na uctění propojení a jednotné spolupráce ženského a mužského principu na Zemi, které mohou mít mnoho podob.
Tématem říjnových aktivací bylo dosáhnout vnitřní Jednoty a integrace všech částí na úrovni Tělo-Duše-Duch. Skrze čistou lásku Srdce se nám podařilo ukotvit naší Božskou Podstatu ve hmotě a stát se Svatým Grálem, když jsme posílili svou Hvězdu Bytí - Božskou Jiskru - v našem Středu. Tento vnitřní stav Pravé Celistvosti nyní můžeme dále zažívat a ukotvovat skrze jednotnou spolupráci s druhými. Během víkendových setkání, ať už v rámci společenství nebo sami, můžeme např. jako ženy s láskou přijmout a uctít muže a muži mohou nějakým vhodným způsobem vyjádřit lásku a úctu ženám ve svém životě nebo globálně. 
Hned následující týden nás na této světelné vlně "propojení" čeká další aktivační brána 11.11., jejíž světelné kódy otevřou Akašické poklady naší kvantové DNA a zaktivují vědomí naší multidimenzionality, naše vyšší smyslové schopnosti a dosud skryté talenty potřebné k další cestě. Můžeme dále očekávat, že tato vlna vynese na povrch do našeho kolektivního vědomí konkrétní obrysy zcela odlišného Nového Světa - nová paradigmata, kvantové nástroje, dlouho utajované nové technologie a poznání, které mají Lidstvu pomoci urychlit stavbu základů a stvoření Nového Světa.
Tato brána vytváří nejenom most do Nového Světa, ale také nám dodá patřičnou sebejistotu a sebedůvěru v prosinci během Vesmírného Slunovratu 12.12. a Zimního Slunovratu 21.12.2010, kdy se máme s rozhodností pevně usadit na tom správném místě a vibrační příčce ve vývoji Planety Země.
Frekvenční vlna kosmického kódu 11:11 nás proto přenese k další energetické bráně 21.11. za úplňku ve Štíru (Luna v Býku), která v nás tyto vysokovibrační světelné energie a dary ukotví až "do morku kostí" - na úroveň kvantové a biologické DNA - do buněk našeho fyzického těla.
Sabiánský symbol Luny na posledním stupni Býka "Páv se předvádí na terase starého zámku" přináší potvrzení naplnění naší dlouhé cesty probouzení a očisty - množství činů, vítězství a snah při objevování svých dávno ztracených a zapomenutých schopností. "Páv"- pták zasvěcený Venuši - je symbolem velké osobnosti, která je již schopná projevit a předvést své vrozené talenty a krásu světu. Stáváme se "Adepty, kteří jsou výkvětem svých ras a kultur". Je třeba si však připomenout, že tohoto vyvrcholení osobních snah a úsilí jedince by nebylo dosaženo bez základu, který je formován linií předků, ať už fyzických či duchovních.
Konec měsíce bude probíhat v energiích usazování a ukotvování všeho nového v nás, v našem životě, v naší realitě. Budeme stále více zakoušet radost a lehkost při vědomí toho "Kdo doopravdy Jsem?" a "Kam a ke komu patřím?" a budeme se učit důvěřovat svému Pravému Já a svým schopnostem, talentům a síle, abychom v dalších měsících dokázali tvořit, žít a čerpat z této nově objevené Božské Podstaty v nás. Všechny tyto nově nabyté možnosti, potenciály, zkušenosti, naše nové projekty, vztahy, talenty a schopnosti si poneseme do dalšího roku 2011 - do Nového Světa.
Ještě předtím nás však prosincové energie povedou ke konečné letošní bilanci - potvrzením našich záměrů a zvolených rolí - než se náročný letošní  proces uzavře a zapečetí během Vesmírného (12.12.) a Zimního Slunovratu (21.12).
To je zatím k energiím listopadu vše. Na další virtuální setkání v prosinci se opět těší Daniela
Poznámka ke kopírování:

"Pro www.astrohry.cz
napsala Daniela Viplerová. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude uvedena celá tato poznámka a zdroj včetně aktivního odkazu".
 
 

7. den Galaktického Podsvětí

 

 Sofie Hanáková
 
 
Milí přátelé,
podle Mayského kalendáře vstupujeme dne 03.11.2010 do 7. Dne Galaktického Podsvětí.
V průběhu nadcházejících dní (od 03. do 07.11. 2010) bude možno výrazně vnímat nové energie, které začnou být v těchto dnech na naši planetu z kosmu projektovány.
S aktivací energií 7. dne  Galaktického Podsvětí je zřejmé, že vstupujeme do bodu, kdy nastává konec mužské, racionální dominance v našich vědomích. Nová energie přicházející s posunem do 7. dne Galaktického Podsvětí začne výrazně ovlivňovat naši pravou polovinu mozku a také východní zemskou hemisféru. Cílem je rozvoj nedvojného kosmického Vědomí, tedy dosažení Jednoty a také dosažení rovnováhy mezi Východem a Západem. Vše vyvrcholí 09.03.2011, kdy již Světlo bude rovnoměrně rozprostřeno po celé planetě a v tomto směru zavládne zavládne harmonie.
V Mayském kalendáři je tato fáze (7.Den Galaktického Podsvětí) pojmenována Dozrávání plodu a vládcem tohoto období je Ometeotl. Je to aztécký bůh, který byl nazýván Dvojjediným Pánem a měl dva  aspekty - muže a ženu.
Zdá se, že víkend 06.-07.11.2010 bude perfektní dobou pro napojení se na novou dokonale vyváženou Yin/Yang energii, která v té době již bude ve Vesmíru k dispozici a čekat na to, až si ji "stahneme".
Během tohoto víkendu proběhne v mnoha duchovních komunitách ve světě spoustu oslav, neboť platí "jak nahoře tak dole" …. a je známo, že naše planeta v této transformační době nezbytně potřebuje právě to, aby došlo k vyrovnání energií mezi Východem a Západem. Díky tomu potom v nadcházejících letech bude moci dojít k omezení válečných konfliktů a z toho vyplývajících dalších katastrof.
Jedná se o návrat božské ženské energie na naši planetu ! Díky ní se začnou postupně probouzet naše telepatické schopnosti a značně se prohloubí  intuice - to neznamená jen to, že budeme vidět do budoucna - jako podstatnější vnímám to, že budeme mnohem lépe a jasněji vnímat přítomnost! Na Zemi dojde k objevům nových technologií fungujících na bázi krystalů a světla (krystaly začnou zase být programovány na pomoc lidstvu)   a k mnohým dalším zázrakům souvisejícím se zesíleným vlivem pravé hemisféry na naše myšlení a jednání .
Určitě bychom měli využít přílivu této nové energie k hluboké vnitřní práci na sobě, k nastolení rovnováhy mezi naší Vnitřní ženou (Animou) a Vnitřním mužem (Animem).
7. Den Galaktického Podsvětí začíná 03.11.2010 a jeho vliv budeme pociťovat až do 28.října 2011.
Moji milí, tak pojďme do toho a využijme přílivu nové Božské ženské energie k evoluci svého vědomí. Je to to nejlepší, co můžeme udělat nejen pro sebe, ale hlavně pro Vzestup naší krásné planety.
In Lake´ch.
Vaše Sofie

Zdroj: Carl Johan Calleman
Pro https://www.novoucestou.cz  napsala Sofie Hanáková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

 

 

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu
https://www.lightworker.com/shala/

Listopad 2010

Mírná neutralita

Momentum (neboli hybnost) vyvolané  během energií října, obzvláště vlnou krystalického přenosu 10:10:10, se zjemnilo, zatímco uzavíráme další  rozhodující měsíc energetických a frekvenčních změn.

Pro mne osobně říjen zůstal měsícem tiché integrace, podobně jako tomu bylo s tolika energiemi tohoto roku. Někdy jsem cítila potřebu jednoduše tiše sedět, číst nebo vplout do jiných vyjádření energetických informací. Čas neustále přecházel v různé pocitové stavy, někdy stav naléhavosti – a jindy jen v připuštění, poddání se a klid. Na dveře našeho vnímání zaklepalo celé spektrum pocitů, zatímco jsme pokračovali v přechodu z jednoho stavu vědomí (či uvědomění) do dalšího.

V průběhu minulých několika týdnů jsem zjistila, že většina myšlenek či zkušeností, k nimž dochází v mém životě a v životě těch, s nimiž jsem ve spojení, vede ke vztahu ,,mírné” neutrality. Čočkami svého vnímání vidíme to, co očekáváme, a hologram naší současné reality je oním očekáváním a vzájemným působením naplněn. Nicméně, pokud vstoupíme do prostoru svého posvátného srdce a očekáváme, že uvidíme něco jiného, aniž bychom cítili potřebu to ovládat, jsme schopni změnit svou realitu – během jediného úderu srdce.

Inteligencí posvátného srdce je neutralita, jež umožňuje existenci naprosto čirých stavů kvantového potenciálu. Tento prostor virtuální reality přímo přetéká kouzelnými stavy možností, potenciálů, mistrovství… či jakéhokoliv jiného popisu, který vám umožní pocítit rozsáhlost svých  nevyužitých přání.

Mírná neutralita umožňuje dětský údiv uprostřed šumu naší vědomé mysli a dovoluje, aby se tichý potenciál vnitřního vedení projevil mimo hranice našich přesvědčení a zkušeností.  Přesvědčení jsou jen myšlenkami, které si myslíme stále dokola, a mnozí z nás ,,věří”, že kouzelné změny lze dosáhnout pouze prací, úsilím a tím, že udělají ,,více”. Po pravdě je to jen další přesvědčení, jež  můžeme změnit tím, že ,,toho nebudeme dělat tolik” a budeme více ,,důvěřovat soudržné jednotné síle lásky, jež kouzla manifestuje”.

Nad  oním ,,neděláním” jsem v minulých měsících hodně přemýšlela, nad zdánlivě nekonečným dialogem, v němž stojí proti sobě tvrzení ,,měla bych toho udělat více” a ,,ááá, jak příjemné je jen tak být”.  V  období dotazů před  říjnovou meditací s velrybami a delfíny jsem se ptala, jak se lidé v současných energiích cítí. Odpovědi přicházející od mnoha lidí žijících v odlišných koutech světa byly obdivuhodně podobné – všichni cítili klid, potřebu ,,dělat” méně a ,,připustit” více.  Já sama jsem se přistihla, že některé věci odkládám na pozdější dobu,  vytvářím volný čas tam, kde bych ho nečekala, a někdy jsem cítila až jakousi netečnost.  Snažila jsem se věci odkládat a má - často přehnaně aktivní - levá hemisféra pěnila.

Večer o úplňku 22. října byl energicky silný a zvýšil  tahanice mezi ,,umožněním” a netečností.  O pár dní později mi milé ťuknutí vesmíru, prostřednictvím denních připomínek od  Abraham-Hicks dalo do správné perspektivy to, co jsem cítila: ,,Jak byste vysvětlili pojem odkládání? Znamená to:  Svým energetickým čidlem cítím, že tato činnost není v tomto okamžiku v dokonalém souladu.”

Bylo to dokonalé svolení, abych nechala onen ,,proud pohody a důvěry” dále plynout, dávajíc své vědomé mysli něco k ,,uchopení” a umožňujíc svému vnitřnímu vedení, aby se  rozpínalo bez nadměrného úsilí.

Což mne přivádí k energii listopadu, která znovu dychtivě ťuká na dveře našich vědomých a nevědomých vjemů.  V podobě 11:11:10  tu opět máme bránu čirých potenciálů (11. listopad). Tento krystalický přenos staví na energetickém potenciálu 10:10:10 a je ,,ladítkem”, jež má zjemnit naši ,,přístupovou adresu”, dá se říci, uvnitř naší vlastní  propojovací frekvenční  matrice či mřížky.

Hvězdné brány 11:11 jsou vždy časem, kdy planeta zažívá příliv duchovního osvícení. Vždy šlo o vyrovnání nebo splynutí našeho božského posvátného mužského a ženského aspektu, což dále aktivovalo naše krystalické světelné tělo. .

Pochopíme-li, že jsme vzorci světla a informací, s efektivním účtem neomezeného potenciálu, můžeme za zvýšeného tempa  11:11:10 směrovat své vědomé myšlenky (levá mozková hemisféra) na novou adresu naší matrice a umožnit energii vnitřního vedení, aby bylo ve shodě s kouzly, ať již se to projeví jakýmkoliv způsobem nebo jakýkoliv význam to pro nás má.

Pokud změníme své myšlenky, přesvědčení, vědomí ohledně toho, co je možné, namísto toho, abychom se nechali omezovat energetickými výtvory spojenými s tím,  co možné není, začneme hrát a jednat na základě kvantových energií a principů, které byly odjakživa v našich každodenních životech přítomny.  Vytvoříme stav zázraků, jenž bude posílen energetickými přenosy v listopadu a nadcházejících měsících.

Listopad: jako každý předcházející měsíc, i tento nese razítko energie příležitostí a potenciálů.  Jak se to projeví a jak to budeme vnímat, to je již naší osobní odezvou na naše přesvědčení, a záleží též na naší citlivosti na energetické posuny a změny v rámci kolektivu. Zatímco nadále vstřebáváme myriády frekvenčních změn, intenzita se bude v jednotlivých dnech měnit, stejně jako u jednotlivých lidí. Fyzicky a emocionálně to může být náročné, a je životně důležité, abychom naslouchali svým pocitům ohledně svých potřeb, máme-li být v pohodě.

Můžeme si být jisti, že energie a frekvence listopadu a prosince budou narůstat. Na té nejhlubší úrovni cítíme a zažíváme změnu, většinou jde o pocit a vjem čehosi ,,velkého”, co je hned za rohem… ale současně můžeme tíhnout k tomu, abychom neposuzovali příliš tvrdě, co to má být. Mírná neutralita je oním vlídným místem uvnitř našeho posvátného srdce, místem tichého spočinutí,  přemítání, expanze a vědomí, že v této chvíli je vše dokonalé.

Listopad nás připravuje na prosinec a 12:12:10, spolu s vyvrcholením roku 2010 jako roku dramatických energetických změn ve všech oblastech našeho života. Energie následuje myšlenku, a naše myšlenky jsou nosiči síly změny. Všichni procházíme mohutnou  přeměnou, jak osobně, tak v rámci kolektivu, přičemž mnohé změny se dějí takřka v každé minutě.  Pocit přetížení je normální a není třeba ho odsuzovat. Naše fyzické tělo tvrdě pracuje a snaží se vypořádat s obrovskou přestavbou ,,elektrického vedení”, která se bez ustání dožaduje svého.

Smích je tou nejrychlejší cestou, jak pocítit svou duši, a úsměv vyslaný či přijatý je polibkem anděla. Všichni  jsme propojeni a nacházíme se společně v tomto velkolepém načasování a putování. Buďte na této své cestě vzestupu laskaví, jemní a připouštějící – a pamatujte na to, že neutralita je inteligencí srdce.

Vyzařujte své nádherné světlo i nadále!

S láskou a požehnáním ve službě,

Shala
© Shala Mata 2010

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)