25.1.MANIPULACE

 

25.1.2010

Manipulace

V mnoha zemích se budí mnoho lidí. Po celé Zemi se probouzí vědomá energie, která hledá propojení sama se sebou skrze Zemi. Všechny energie, které nesou plné vědomí sebe sama, velice pozitivně ovlivňují veškeré dění ve vesmíru. To, co probíhá v této době, se týká celých vesmírů, neboť planety, bytosti a všechno živé je propojeno. Každý živý i neživý, oboje je bolestně spjato s procesem růstu a zániku. Avšak nyní, v tomto případě, se nejedná o zánik, pouze o přechod z jedné formy do druhé. Málokdo si umí představit, co tato proměna přesně obnáší, i když popisů je všude kolem spoustu. Proces vzestupu je ale velmi silně ovlivňován také negativním postojem určitých druhů bytostí. Následně jsou tyto negativní energie šířeny mezi lid, aby vyvolaly co největší obavy a paniku a tím podkopaly tento proces. Bytosti jsou silně ovlivňovány a nemohou toto nikdy poznat, neboť jsou na téměř nejnižší úrovni bytí. Během následujících dnů budou tyto rozbroje gradovat, vznikne zde veliký tlak, který vyvrcholí různými přírodními katastrofami. V nejbližší době dojde k posuvům půdy a v mnohých částech světa se probudí vulkány, které budou nahromaděnou energii přesouvat na povrch Země. Neustále probíhají boje mezi dobrem a zlem. A také je velmi ovlivňováno veřejné mínění, neboť některé informace jsou manipulovány. Avšak jsou zde někteří, kteří si již toto velmi silně uvědomují. Díky manipulacím se někteří chovají jinak, nežli by sami chtěli. Důležitým bodem však je nepřestat věřit v dobro, lásku a světelnou podporu. Toto je největší síla nás všech. Žijete v těžké době, ale také ve velmi důležitých okamžicích planety Země. V těchto letech se vše stupňuje a zdaleka toto ještě není ten nejvyšší stupeň síly a vlivu na planetu a její obyvatele. Konečná fáze přijde 20.2.2012 a potrvá dalších 8 let, nežli bude to „nejdůležitější“ za námi. Cokoliv se za toto období stane, bude považováno za svobodnou vůli vás všech. Z velké části však také ovlivňovanou karmickým zatížením a dále různými stupni manipulace. Ještě není všem dnům konec a k cíli schází ohromný kus cesty. Zdá se logické, že mnohé události mohou ještě výrazně ovlivnit přítomnost a posléze budoucnost. Každopádně je třeba udělat vše, aby mise byla úspěšně završena. Každý sám za sebe a také všichni za všechny.  Stojí zde ohromné rozhodnutí, které bude utvářet běh následujících let. Mnohé bude za vámi ještě doznívat, ale přítomnost je každý den měněna tak, jak se utváří vaše myšlenky. Proto zůstaňte stále svým srdcem přítomni a neustále si uvědomujte, co k vám přichází. Nezahoďte svou šanci tím, že se stanete nerozhodnými a lhostejnými.

 

Zdroj: https://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm