Leden 2011

16.1.2011

Zaměřte se na výsledek

Nový rok přináší další proměnu vašich životů. Ti, co jsou aktivní, poznávají, že se vše odehrává v pozitivním sledu událostí. Mnoho dní je a bude bouřlivých. Některé však budou velice zvláštní, jakoby tajemné a v těchto dnech bude možno propojit se s dalšími dimenzemi a zahlédnout životy tak, jak jsou zde prožívány. Mnoho bytostí nastupuje poslední fázi přeměny   a tato fáze bude velice těžká. Obzvláště fyzické obtíže a psychika, i když toto bude vyrovnáváno právě propojením s jinými dimenzemi  a tím pádem získáním velice příjemných vizí. Mnozí vize prožívají i nyní a velká část těchto vizí je opravdu reálná a skutečná. Sami pociťujete, že se měníte. Vaše těla již nejsou tak hustá, jako dříve. I když tento rozdíl zatím není pro vás patrný. Každý z vás cítí tuto proměnu v každém okamžiku. Stále zde přebývá mnoho duchovních bytostí, které z velkých sil pomáhají  pozvednutí úrovně vědomí na Zemi. Jejich inkarnace jsou v této době velice početné a informace, které dostáváte byly  spoustu let uzavřeny, neboť lidé na ně dosud nebyli připraveni. Stále energičtější dny se střídají v rychlém sledu, stejně tak jako čas je velice rychlý. Sami cítíte, že nežli uteče týden, nestačíte udělat ani polovinu z věcí, které jste si předsevzali. Mnoho z vás je nuceno dělat věci jiným způsobem, nežli dosud. Všichni jste zde, abyste se učili. V této době o to více, neboť máte spoustu úkolů, kvůli kterým jste sem přišli právě v tuto dobu. Mnohé z vás však již také „nebaví“ tato doba, jsou unaveni, neboť nic se neděje tak, jak by chtěli, ačkoliv se o to snaží. Je nutné nalézt trpělivost a umět vyčkat na příležitost. Máte v sobě také jakési „hodiny“, které přesně určují čas, kdy kterou věc vykonat. Řiďte se jimi. Veškeré vědomosti máte uvnitř sebe, jsou zde uzavřeny již věky a nyní přichází čas, abyste je v sobě objevili. Každý z vás má tu možnost. Dny se prodlužují a během několika týdnů přijde rovnodennost. V tomto období začne všechno růst, rozvíjet se a probouzet se, stejně tak i vy, lidé. Probuzení se může zdát bolestivým procesem, avšak uvědomte si, že vše je koloběhem, vše prochází proměnou. Vše je tedy součást vesmíru s jeho zákony. Vaše vědomí dospělo do té fáze, kdy může být pozvednuto do vyšších úrovní a také se to děje. Každý má jinou představu o tom, co a jak probíhá a bude probíhat. Toto však vůbec není důležité. Zaměřte se na výsledek, ten je důležitý. A i když si to neumíte představit, vězte, že toto pro vás bude to nejkrásnější, co jste dosud zažili. Vaše priority budou jiné, nežli dosud. Vaše myšlenky se budou týkat vás samých a lásky k ostatním, láska rozkvete v každé bytosti. Vaše zaměření se stane kolektivním. Dostáváte mnoho informací, avšak naučte se je třídit, následujte jen ty, se kterými rezonuje vaše srdce. Srdeční čakru zapojujte do rozhodování, do smýšlení o ostatních, rozvíjejte její květ. Láska propojí vesmír a lidé se probudí. Ámen.

 

1.1.2011

Úkoly těchto let

Dnešní den, první v roce 2011, se zdá být dosud velice poklidný. Dojíždí energie loňského roku a přicházejí energie jiných vibrací. Zpočátku budou dny poklidné, avšak již od 4. ledna se opět rozjede velká síla a události budou stíhat události. Mnozí si prožili mnoho těžkého a některé to teprve čeká. Tento rok bude opět velmi změnový, neboť vše se blíží k vrcholu. Každý si sám za sebe určí, co je pro něho prioritou a také by se o toto měl v tomto roce zasadit. Je rokem činů a aktivity, neboť osud vám přináší nabídky, vy však svůj život žijete a také řídíte. Každý by v sobě měl nalézt sílu, která ho povede. Mnozí stále neví, jak a s čím začít, jak nalézt to, co učiní jejich život bohatším. Nehledejte vně, hledejte uvnitř sebe. A poté uvidíte, že vše najednou bude velice jednoduché. Také se snažte být štědří a laskaví, neboť tyto dny vás k tomu přímo vybízí. V tomto roce si také sami určíte, kam chcete být vedeni, neboť mnoho z vás stále zůstává na místech, kde již nemají být. Budete se opět hojně stěhovat a také řešit zaměstnání, budete se přesouvat tam, kde máte být. Dnešní den je velmi významný, stejně jako další dny, které v sobě ponesou vibrace stejných čísel. Číslo 1 ve vašich duších rozeznívá počátek zrození. Sami poznáváte, že se měníte a vaše proměna bude z velké části také provedena. Každý den jste jiní, každý den spějete k Božství. Nenechte se však vykolejit negativními energiemi, které jsou stále všude kolem. Pokud budete mít v srdci lásku, bude to den ode dne snadnější. Každým dnem také se více přibližujete jarní rovnodennosti, která pro vás představuje veliké naděje, neboť se probudí slunce a ohřeje paprsky zemi a s ní i vaše duše. Bude to oslava zrození Boha ve vás. Ačkoliv je do tohoto období ještě pár dnů, budete cítit vliv tohoto období mnoho dní dopředu. Nadále budete zpracovávat karmu a vaše činy minulé, avšak mnoho z vás již velmi dobře ví, že nové životní změny přichází od nich samých. Stále si připomínejte lásku ve všech podobách a žijte jakoby jste zde byli naposledy. Vychutnávejte život. Tato věta je velice důležitá. Objevte svou pravou podstatu, uvědomte si, kdo jste a proč jste zde. Toto jsou vaše úkoly v tomto a následujícím roce. Ámen.

 

Zdroj : zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm