Moc přítomného okamžiku

 

Přítomný okamžik je právě tento okamžik kdy čtete tyto řádky, to znamená žádná minulost, žádná budoucnost jen tady a teď.

Touto cestou Vám chci doporučit knihu, já jí říkám kniha života, která Vám změní život a velice Vás obohatí.

 

Kniha se jmenuje     ,, MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU "  

                                

                                         autor: Eckhart Tolle

 

                                   KNIHA O DUCHOVNÍM OSVÍCENÍ

 

  

 

Úvod

 

 

Opravdový duchovní učitel nemá nic, co by vás naučil v konvenčním slova smyslu, nemá nic, co by vám předal – žádné nové informace, názory ani pravidla chování. Jeho jediným úkolem je pomoci vám odstranit všechno, co vás odděluje od reality toho, čím už jste a co už v hloubi duše víte. Duchovní učitel je tu proto, aby vám odhalil onen rozměr vnitřní hloubky, kterému se říká klid.

 

Jdete-li k duchovnímu učiteli – nebo k této knize – s očekáváním, že najdete stimulující myšlenky, teorie a názory, pak budete zklamáni. Jinými slovy, hledáte-li duševní potravu, pak ji nenajdete a navíc vám unikne samotná podstata učení, která není ve slovech, nýbrž ve vašem nitru. Na to byste při čtení této knihy neměli zapomínat, měli byste to cítit. Slova nejsou nic než ukazatelé. To, na co ukazují, nenajdete ve sféře myšlení, nýbrž v jistém rozměru ve vašem nitru, jenž je mnohem hlubší a širší než myšlení. Jednou z vlastností tohoto rozměru je klid pulzující životem. Jestliže cítíte, jak vás vnitřní klid naplňuje, pak kniha působí tak, jak má, a plní svou funkci učitele: připomíná vám, čím jste, a ukazuje vám cestu domů.

 

Tuto knihu nemusíte přečíst od začátku až do konce a pak odložit. Žijte s ní, často ji odkládejte a často se k ní vracejte, spíš ji držte v ruce než čtěte. Mnozí čtenáři přestávají číst po každém odstavci, aby se zamyslili a uklidnili. Přestat číst je důležitější než pokračovat ve čtení. Dovolte knize probudit vás z navyklého způsobu myšlení.

 

Formu této knihy lze považovat za návrat k nejstarší formě duchovního učení. Připomíná sútry staré Indie. Sútry jsou dobré ukazatele k pravdě, jsou to krátké aforismy a rčení bez rozvláčného rozvádění myšlenek. Védy a Upanišády jsou posvátná učení zapsaná ve formě súter, stejně jako učení Buddhovo. Také Ježíšovy alegorie lze považovat za sútry, stejně jako hluboká učení obsažená ve staré čínské knize moudrosti Tao-te-ting. Předností této formy je její stručnost. Sútry nezatěžují mysl víc, než je nutné. To, co neříkají – k čemu jen ukazují – je důležitější než to, co říkají. V této knize je tento způsob psaní obzvlášť zjevný v první kapitole („Ticho a klid"), která je nejstručnější. Tato kapitola obsahuje esenci celé knihy a může být vším, co někteří čtenáři potřebují. Ostatní kapitoly jsou v knize pro ty, kteří potřebují víc ukazatelů.

 

Text v této knize je stejně posvátný jako sútry a vychází ze stavu vědomí, jejž lze nazvat hlubokým klidem. Na rozdíl od súter však nepatří k žádnému náboženství ani duchovní tradici, a proto je snadno přístupný celému lidstvu. Tato kniha však probouzí jistý pocit naléhavosti. Transformace lidského vědomí už není zábavou pro pár jedinců, ale nutností, pokud se lidstvo nemá zničit. Staré vědomí funguje stále méně a nové se rodí stále rychleji. Všechno se zároveň zhoršuje i zlepšuje, ačkoli to horší je mnohem zjevnější, protože je „hlučnější".

 

V této knize najdete slova, která se ve vaší mysli stanou myšlenkami. Nejsou to však obyčejné myšlenky – hlasité, samoúčelné a dožadující se pozornosti. Stejně jako každý opravdový učitel i sútry říkají: „Dívej se za nás, nedívej se na nás." Protože vznikly v tichu, mají ohromnou moc – moc dovést vás do stejného ticha, v jakém samy vznikly. Ticho je vnitřním klidem a společně jsou esencí vašeho Bytí. Vnitřní ticho a klid změní a zachrání svět

 

Zdroj:       https://www.poznanie.sk/knihy/ticho-promlouva.php