Dny středu

 

Dovolte mi abych se s vámi podělila o zprávu kterou jsem obdžela emailem.

 

Dny středu - příliv léčivé a transformační energie z Hunab´Ku

Milí přátelé, mayský kalendář poukazuje na energeticky velmi silné období od 23.7.2010 do 26.8.2010. V těchto dnech  k nám přímo z centra Hunab´Ku proudí velmi mocná léčivá a transformující energie.
  
 

Od 23.7. jde vlna portálových dní až k 1.8.2010. Od 7.8. do 26.8.2010 nás čeká 20 energeticky velmi zvláštních dní. Říká se jim Dny středu (Core days)
 

Core je v překladu jádro, střed, srdce. Těchto 20 dní tvoří centrální sloup, páteř Tzolkinu (posvátného mayského kalendáře). Tento sloup je nazýván mystickým, protože vše, co je, co se děje, se odráží z tohoto centra. Tyto dny jsou pro Maye velmi významné, protože sdružují energie všech 260 dnů Tzolkinu a spirálovitě ji rozdělují ven i dovnitř. Dny středu jsou srovnatelné s funkcí čaker, energetických center podél naší páteře. Dny středu jsou jakýmsi svátkem tzolkinu.
 

 
 

Během těchto dní by naše energie měla být víc než jindy silně zaměřena na Tady a Teď.
Během Core days bychom měli být velmi pozorní k obsahu naší mysli, měli bychom se snažit ji neustále vracet do přítomného okamžiku. V těchto dnech k nám bude proudit přímo z centra Mléčné dráhy velmi zvláštní silná kosmická energie za účelem našeho probuzení a léčení, budeme ji nejspíš intenzivně vnímat na všech rovinách.

Od 07.08.2010 do 26.08.2010 pomyslně procházíme přímo středem Tzolkinu, kde se minulost propojuje s budoucností a odráží se v přítomnosti. (Na obrázku jsou to ty 2 sloupy uprostřed). V těchto dnech budeme velmi blízko zdroji našeho života, Hunab K´u.
 

(Hunab K´u se překládá jako Jediný Bůh nebo také Jediný zdroj Hranic a Sil, ale dávní Mayové tak nazývali srdce Mléčné dráhy. Hunab K´u vyzařuje energii a informace. Využívá hvězdy jako čočky, skrze které posílá energii planetám. Hlavním transformátorem energie z Mléčné dráhy  pro naši  Zemi je Slunce. Funguje jako čočka skrze kterou Země dostává přímé galaktické informace. Energie vyzařující z tohoto centra se nachází mimo možnosti našeho vnímání, galaktický a zemský mikrokosmos však leží přímo v něm a každý z nás je jeho individualizovaným projevem. Přenos nové energie z tohoto Zdr oje nás tedy ovlivňuje, ať jsme si toho vědomi či ne).
 
 

V těchto dnech se otevírají brány k našemu Jádru, k naší podstatě.
Čeká nás velmi intenzivní období, buďte, prosím, na sebe v tyto dny extra opatrní! Plně se ukotvěte v Tady a Teď.
Dobře naslouchejte svému tělu, buďte velmi bdělí a pozorní, dejte čas sami sobě k rozjímání, ponoření se do sebe či k meditování - ať se Vám podaří dobře se na přicházející energie naladit.

 

Energie proudící z mystického sloupu Tzolkinu vám může pomoci dotknout se Vašeho jádra, Vašeho pravého Já - použijte ji !
 

 
 
Mayští stařešinové (žijící) očekávají nejsilnější dopad těchto energií ve dnech od 17.8.2010 do 26.08.2010. Čeká nás další zrychlení času, neboť je toho ještě mnoho, co je potřeba uvolnit a vyčistit z  našeho podvědomí, aby Matka Země zvládla svůj Vzestup a my s ní.  (více na www.alunajoy.com).

Moji milí, využijme tuto příležitost a napojme se na léčivou energii přímo ze Zdroje, uzdravme sami sebe. Jedině tak můžeme pomoci uzdravit i svět.
 

Ah Yum Hunab Kú Evam Maya E Ma Ho!
 

 

Ať je vesmírný klid úplně v každém z nás!
 

In Lake´ch.
Sofie
Zdroj: www.alunajoy.com   Proroctví Mayů - Magda Wimmer
www.13moon.com