Mandala

 

Mandala je kruh, to znamená střed. Kruh najdeme všude kam se jen podíváme.

Je to pravidelný tvar okolo pevného bodu. I vesmír je nekonečnou mandalou který se skládá

z mnoha hvězd a planet, vždyť i naše matička země je kruhovitého tvaru, tudíž mandalou.

Z historického hlediska najdeme mandalu v tibetské tradici, budhismu, Indii, taktéž i ve starých

indiánských, afrických a australských kulturách.

V evropě ji můžeme vidět třeba v gotických stavbách na oknech, obrazech, dlažbě apod.

Mandala je soustava symbolů uvnitř kruhu.

Léčivé obrázky navozují příjemné pocity, uvolňují nashromážděné emoce v těle a navozují

harmonii v organismu. Je to jako souvztažnost makrosvěta a mikrosvěta.

Člověk který maluje mandaly by měl být karmicky čistý, zbavený negativních vlastností a emocí

protože jen tak jeho dílo může léčit.