Vědecky dokázáno

Věda za Reiki, aneb co se děje při terapii?

 

Nezávislý výzkum doktorů Roberte Beckera a Johna Zimmermana během osmdesátých let

dvacátého století zkoumá, co se děje, když lidé praktikují trapie jako je Reiki.

Zjistil, že nejenom křivka mozkových vln předávajícího a přijímacího se synchronizují ve

stavu alfa, charakteristické pro hlubokou relaxaci a meditaci, ale že jejich puls se

sjednotil s magnetickým polem země, známým jako Schumanova rezonance.

Během těchto momentů je biomagnetické pole předávajícího rukou nejméně 100 x větší

než za normálních okolností a není to příčinou žádných přirozených pochodů v těle.

Toni Bunnell je přesvědčen o tom, že propojení energetických polí předávajícího a země,

předávajícímu, umožňuje čerpat energii z ,,nekonečného energetického zdroje"

nebo z ,,univerzálního energetického pole" skrze Schumanovu rezonanci.

Pofesor Paul Davies a Dr John Griben v knize ,,Mýtus hmoty" (1991) probírá pohled

kvantové fyziky na ,,živoucí vesmír", ve kterém je vše propojeno v ,,živoucí nezávislosti".

Toto všechno propojuje prožívání ,,jednoty" a ,,rozmachu vědomí", které můžeme

pozorovat u těch , kteří pravidelně dostávájí, nebo se léčí s Reiki.

 

Zimmerman (1990) v USA a Seto (1992) v Japonsku dále prozkoumává obrovskou

pulsaci biomagnetického pole, které je patrně v rukou předávajících v při jejich práci.

Zjistili, že pulsy jsou ve stejných frekvencích jako mozkové vlny a pohybují se nahoru a

dolů od 0,3 - 30 Hz soustřeďující se hlavně v 7 a 8 Hz, stav alfa .

Nezávislý lékařský výzkum, ukázal, že tento rozsah frekvencí stimuluje léčení v těle

se specifickými frekvencemi, které jsou vhodné pro různé tkáně.

Například, 2 Hz podporují regeneraci nervů, 7 Hz růst kostí, 1O Hz napravování vaziva a

šlach, a 15 Hz shluky červených podkožních žilek.

Fyzioterapeutické vybavení, které je založeno na těchto principech bylo navrhnuto tak,

aby pomohlo s regenerací jemných tkání a ultrazvoková technologie, je běžně používána

na ucpané artérie a na odstranění ledvivových kamenů.

Také je mnoho let známo, že přiložení elektrického prstence kolem fraktury, která se

nehojí, se stimuluje růst a vyhojení kostí.

 

Becker vysvětluje, že ,,mozkové vlny" nejsou jenom omezeny na mozek, ale že cestují

skrze celé tělo, skrze perineunalní systém opouzdření pojivé tkáně, která obklopuje

všechny nervy.

Během předávání Reiki tyto vlny začínají jako relativně slabé pulsy v thalamusu mozku

předávajícího a nabírají na kumulační síle jak proudí do periferních nervů v těle, včetně

rukou. Stejný efekt se zrcadlí v osobě přijímající Reiki a Becker je přesvědčen o tom, že

toto je systém, více než jakýkoliv jiný, který reguluje napravování úrazů a systémovou

harmonii.

Toto vypichuje jednu z vyjmečných vlastností Reiki (a podobných terapií), že oba

předávající a přijímající Reiki dostávají výhody terapie, což tyto terapie dělá velmi

efektivní.

Je zajímavé si všimnout, že Dr. Becker pracoval na svém výzkumu po celém světě, jako

mnoho kulturním výzkumu a že vůbec nezáleželo na systému přesvědčení, zvycích nebo

jak v opozici jejich jednotlivé kultury vůči sobě byly, všichni měli stejné výsledky.

Vlastnost, pro kterou popularita Reiki je, že nevnucuje dané systémy přesvedčení a

tudíž může být používána lidmi z jakýmkoliv základem a vírou, nebo s žádným

přesvědčením.

Tato neutralita ji dělá naprosto vhodnou k použití v medicíně.