Co je to Reiki

 

REI - vesmírná KI - energie

Reiki je léčebný systém přikládání rukou. Pomocí energie Reiki léčíme duši, ducha a posléze i tělo.

 

Tento systém má tři stupně. Někteří mistři vyučují i čtvrtý stupeň.

Do každého stupně je potřeba zasvěcení od mistra Reiki.

 

V prvním stupni Reiki se seznámí s všeobecnými informacemi o energii a s jeho historií.

Lidé se naučí s energií pracovat, přijímat ji a předávat rukama, hlavně léčit sebesama.

Reiki můžeme předávat květinám, přírodě ale i zvířatům.

První stupeň je takovou bránou do neviditelného světa. Slouží hlavně k pochopení principů Reiki.

V podstatě je jedno kam se ruce přikládají, neboť tato energie je tak chytrá že si sama najde místo na těle které je potřeba léčit.

Člověk který je naladěný do energie Reiki se stává tzv. kanálem a energii předává  přes ruce.

 

V druhém stupni  se již učí symboly Reiki, se kterými se pracuje a již se nemusí dotýkat rukama, ale může se působit bezdotykově, hlavně v intimních místech na těle.

Je zde i symbol, který pracuje mimo čas a prostor a tímto potom můžeme energii zasílat na dálku.

Nyní se již léčí i ostatní. Dále máme možnost pozitivně ovlivňovat i karmické vzorce.

Člověk se naučí čistit prostor a předměty, taktéž nabíjet energií Reiki třeba i potraviny, vodu….

 

Ve třetím stupni se již člověk stává  léčitelem, protože je zasvěcen tím nejsilnějším symbolem a tímto již není tzv.kanálem ale zářičem. To znamená, že jeho přítomnost je  léčivá aniž by musel člověk něco udělat, přesto se ale energie Reiki předává přes ruce, neboť léčiel právě v rukách cítí všechny vibrace ať už negativní nebo pozitivní. 

Tento stupeň je stupněm duchovního růstu, avšak ještě neumožňuje zasvěcovat jiné lidi, toto se učí až ve čtvrtém stupni.

 

Čtvrtý stupeň Reiki je stupněm učitelským a opravňuje nalaďovat (zasvěcovat ) studenty do této energie. Čtvrtý stupeň je již určen hlavně pro ty, kteří chtějí svůj život Reiki zasvětit a vyučovat. Někteří mistři učí zasvěcování již ve třetím stupni.