Rakovina - důsledek pýchy

19.06.2011 13:21

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rakovina - důsledek PÝCHY
 
Bioenergetici se shodují v tom, že podnětem ke zjevení příznaků onemocnění rakovinou je často pýcha. Pýcha obecně pochází z projevů vnější, zejména však podvědomé agrese.
Pyšný člověk podvědomě, ale i vědomě nadřazuje sám sebe nad ostatní. Má pocit, že svoje bližní převyšuje například většími schopnostmi, svou duchovností, moudrostí, tvořivostí, talentem, majetkem, společenským postavením, případně též osudem, fyzickým zjevem a krásou. V hlubinné příčině pýchy však nebývá vždy jen výhradní pocit objektivní a snad oprávněné nadřazenosti, ale někdy naopak pocit nedostatečnosti, pocit ohrožení a dokonce silná obava ze zvratu dosud příznivé individuální situace, která byla a snad dosud je nadprůměrně příznivá nebo se takovou alespoň zdá…
Dr. Teng analyzoval případy dvou set světoznámých osobností, většinou sportovců, herců, umělců, podnikatelů a politiků, kteří v uplynulých čtyřiceti letech zemřeli na rakovinu, a vyvodil z tohoto zkoumání předpoklad, že si v drtivé většině svou nemoc způsobili přílišnou pýchou, jež pramenila zejména z jejich tvůrčích, společenských či organizátorských aktivit a z následné popularity. Mezi takto zemřelými uvádí např. herce Johna Wayna, herečku Andrey Hepburnovu, prezidenta USA Lyndona Johnsona, herce Yull Brynnera, Jacqueline Kennedyovou, rejdaře Aristotela Onassise, operní zpěvačku Marii Callasovou, francouzského prezidenta Francoise Mitteranda, herce Steve McQueena, Gérarda Philippa a další.
Dr. Teng analyzoval biopole těchto zemřelých, přičemž zjistil, že většinou byla více či méně deformována prudkým citovým zaujetím. Deformace přisoudil jednak oné nesmírné "hmotařské" emoční zaujatosti profesním posláním, jednak nezdolné pýše, která se z pocitu úspěchu a z představy o životním poslání případně bezděky zrodila.
 
 


—————

Zpět