Mikrovlnné trouby po druhé

10.12.2010 15:49

 

Rakovina z mikrovlnných trub

 
Imunitní system těla reaguje na zničenou strukturu molekul zcela stejným způsobem, jakým by reagoval na jed, a to konkrétně obranou. Následkem toho se krevní obraz změní tak, jakoby byl v probíhající rakovinném procesu.
 

RAKOVINA Z MIKROVLNNÝCH TRUB

Bylo to již v roce 1991, když EU Komisař pro Spotřebitelskou Politiku v Bruselu, Karl van Miert, varoval před používáním mikrovlnných trub. Poukázal na to, že potraviný ozářené v mikrovlnných troubách mohou mít škodlivý vliv na lidi.

Tento souhrn zde uvedených odpovídajících vědeckých nálezů ukazuje nebezpečí, kterému jste vy a vaše rodina vystaveni, používáteli mikrovlnné trouby, a objasňuje, proč jsou nebezpečné – dokonce i v době kdy nejsou v provozu.

Mikrovlnné trouby byly původně vyvinuty za 2. světové války na Humboldtské Universitě v Berlíně. Záměrem bylo poskytování teplé stravy vojákům kdykoliv a kdekoliv. Přesto výsledek jejich výzkumu ukázal vážné zdravotní nebezpečí spojené s tímto způsobem přípravy stravy.

Následně byla výroba a používání mikrovlnných trub na celém území Německa zakázáno.

Po válce Rusové zopakovali německý výzkum se stejným výsledkem, který vedl ke skutečnosti, že mikrovlnné trouby byly zákonem zakázány i v Sovětském Svazu.

Nové vědecké studie provedené ve Švýcarsku koncem 80. let potvrdily veliká rizika způsobená mikrvlnnými troubami, a to nezávisle na německém a ruském výzkumu a bez jakékoli znalosti o nich.

Tento výzkum prokázal že:

-Nutriční hodnota potravin byla zničena.

-Přímé radiační poškození bylo způsobeno zcela a pouze použitím mikrovlnných trub.

-Potraviny a nápoje ohřívané či rozmrazované v mikrovlnných troubách jsou škodlivé lidskému zdraví.

-Při opakovaném používání mikrovlnných trub je zákonně povolené únikové záření samo o sobě dostačující, aby po delší době zákazníky zdravotně poškodilo. Mikrovlnné trouby umístěné ve výši prsou jsou obzvláště nebezpečné pro oči, srdce a genitálie.

-Každý kdo otvírá mikrovlnnou troubu aby z ní vzal pokrm je přímo postižen zářením.

K tomu všemu navíc, každá trouba nadále vydává záření i po jejím vypnutí, i když s klesající intenzitou.

Poškození zdraví z potravy a nápojůohřívaných nebo rozmrazovaných v mikrovlnných troubách

Šíření odpovídajících vědeckých studií je stále zastíráno celým odvětvím za podpory úřadů, státních představitelů a médií a zjištění těchto studií jsou popírány, přestože jsou zde zcela nezpochybnitelné důkazy, že průmyslné mikrovlny, které se v současnosti používají, jsou příčinou rakoviny.

Jakmile je živá bytost přímo čí nepřímo vystavena průmyslovému záření, její organismus se stává karcinogenním.

(Přímé záření: Únikové záření z mikrovlnných trub, ale i záření z mobilních telefonů, radarových zařízení a televizních přístrojů. Nepřímé záření: Požívání ozářených potravin).

Průmyslové mikrovlny vytvářejí teplo prostřednictvím vysocefrekvenčního otáčení polarity látek, které jsou jim vystavený (2 500 000 000 x za vteřinu). Takto vzniká třecí žár, který nepřirozeným způsobem poškozuje strukturu potravin a tak ničí živiny. Rovnováha se rozpadá stejně jako i vyvážený poměr kyselosti.

V autě, které je po vážné dopravní nehodě nemůžeme dále jezdit, přestože jeho karoserie není chemicky pozměněna. Podobně ani poškozená molekula již nemůže být použita tělem.

Imunitní system těla reaguje na zničenou strukturu molekul zcela stejným způsobem, jakým by reagoval na jed, a to konkrétně obranou.                                                                         Následkem toho se krevní obraz změní tak, jakoby byl v probíhajícím rakovinném procesu.              Dokud toto nebude zviditelněno, nebezpečí mikrovlnných trub bude široce podceňováno.

Na rozdíl od mikrovlnných trub, potraviny vařené běžným způsobem (na vařiči, v běžné troubě nebo v páře) jsou ohřívány přirozeným způsobem, a to přesně řečeno z vnějšku dovnitř, a bez tření.

1. Leukocity
Zvýšení počtu leukocitů (bílých krvinek) ukazuje na zvýšenou obrannou reakci těla. Toto se stává nejčastěji při výskytu infekcí a nádorů.

Diagram měření ukazuje (rozdílné) zvýšení leukocitů po požití potravin vařených běžným způsobem, potravin syrových a potravin ozařovaných mikrovlnami.

2. Hemoglobin
Množství hemoglobinu udává schopnost krve přenášet kyslík. Čím více hemoglobinu máme, tím více kyslíku mají buňky k dispozici. Po požití potravin vařených běžným způsobem, syrových i ozařovaných mikrovlnami se výrazně snižuje množství hemoglobinu. (Výrazně) největší snížení je zjištěno po požití potravin z mikrovlnných trub.

3. Hematokrit
Množství hematokritu ukazuje zvýšení srážlivosti červených krvinek (jako následek depolarizace-odpólování otřesy), a tím zvýšení nebezpečí (sraženin). Takováto změna je výrazně větší po požití potravin ozářených mikrovlnami.                                                                                                    
Každý člověk je sám zodpovědný za své vlastní zdraví, jak i za zdraví dětí, které ještě nedokáží dělat vlastní rozhodnutí.
Proto jsi vyzýván, aby jsi odmítnul/tla používání mikrovlnných trub.

 

Zdroj:  www.osud.cz/rakovina-z-mikrovlnnych-trub

—————

Zpět