Sedm základních čaker

= první čakra = kořenová (MULADHÁRA)

barva:     červená

element: Země

smysl:     čich

První čakra tvoří životně důležitý základ a je pramenem vitální síly pro vyšší čakry. Tato základní čakra je centrem našeho oběhového systému energií.

 

= druhá čakra = sakrální ( SVADHISTHARA )

barva:     oranžová

element: voda

smysl:     chuť

Druhá čakra je centrum emocí, sexuální energie a tvořivosti. Tato čakra ovlivňuje mezilidské vztahy, hlavně k opačnému pohlaví.

 

= třetí čakra = solar plexus ( MANIPURA )

barva:      žlutá až zlatožlutá

element: oheň

smysl:     zrak

Základ této čakry je utváření bytí. Je centrum sluneční energie - tím dodává tělu vitalitu. Je to oblast emocí, mezilidských stavů, sympatie, antipatie, citové vazby, sídlo osobnosti člověka. Úkol třetí čakry je očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker ( čakra první a druhá). Čakra solar plexus je v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaném také polem "přání nebo žádosti". Touto čakrou vnímáme vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujeme. V případě negativních vibrací cítíme v místě tři palce nad pupíkem hrozící nebezpečí. Někteří lidé to vnímají jako "divný pocit".

 

= čtvrtá čakra = srdeční centrum ( ANAHÁTA )

barva:      zelená, růžová, zlatá

element:  vzduch

smysl:      hmat

Tato čakra je středem systému čaker. Úkolem srdeční čakry je sjednocení skrze lásku, s principem odevzdannosti.

Je to centrum pro lásku ale také pro smutek, strach......apod.

Srdeční čakra je také často nazývána branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubší a nejživotnější pocitů lásky.

 

= pátá čakra = krční, komunikační centrum ( VIŠUDDHI )

barva:      světle modrá, stříbrná a zelenavě modrá

element: éter

smysl:     sluch

V této čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Tato čakra slouží jako most mezi myšlením a cítěním, mezi impulzem a reakcí na ně. Přes tuto čakru vyjadřujeme vše jako smích, pláč, radost, lásku, strach a vztek, úmysl a přání, myšlenky a názory - naše vnímání vnitřního těla.

 

= šestá čakra = třetí oko ( ADŽNA)

barva: indigově modrá, žlutá, fialová   

 

V této čakře jsou umístěny všechny smyslové funkce a také nadsmyslové vnímání. Základ této čakry je poznání bytí.

Tyto barvy poukazují na rozdílné funkce na různých úrovní vědomí.

Racionální nebo intelektuální myšlení - žlutá

Intuice a ucelenost poznávacích procesů - tmavě modrá

Nadsmyslové vnímání - fialová

Tato čakra je sídlem uvědomění , schopnost projevu až po materializaci nebo dematerializaci.

 

= sedmá čakra = korunní  (SAHASRÁRA)

barva: fialová, bílá, zlatá

Nachází se uprostřed nad temenem hlavy.

Základním principem je čiré bytí.

Korunní čakra je nejvyšší dokonalostí u člověka.

Zde jsme spojeni s božským Bytím.