RAKOVINA

19.06.2011 13:19

 

NEMOC JAKO CESTA K PROZŘENÍ

Nikdo nemá právo si myslet, že je snad povolán, aby spasil svět, aby se stal vůdčím světlonošem ve vykonávané profesi, politickým spasitelem, nenahraditelným průkopníkem v kterékoli podnikatelské či tvůrčí oblasti. Deformace biopole a jemných karmických struktur nastolí před takto příliš citově zaujatého člověka nejprve jen příznak vyléčitelné nebo snadno zdolatelné nemoci, aby byl poněkud zablokovánve svém nerozumném počínání, v nesmyslném přesvědčení o vlastní nepostradatelnosti, v oné mylné předpojatosti o své předurčenosti a v neotřesitelné víře v sebe sama. Mezi takové příznaky lze zařadit nejen lehká či těžší onemocnění, ale rovněž zranění při úrazech a nehody, jež mají znemožnit právě onu činnost, která deformaci biopole umožňuje. Například slavný francouzský herec Gérard Philippe trpěl zpočátku jen lehčí plicní chorobou, z níž se však časem vyvinula tuberkulóza. Plicní choroba omezovala jeho pohyblivost a fakticky mu překážela i v umělecky plnohodnotném slovním projevu. Gérard Philippe si zřejmě myslel, že nad touto nemocí snadno zvítězí. Své práce, na níž tolik lpěl, se proto vzdal jen na nejnutnější čas, nenechal se tedy na dlouho "zablokovat", takže vlastně nezískal ani větší příležitost přeskupit svoje hodnoty a poněkud tak změnit svůj vztah ke své profesi, ke svým schopnostem a obecně ke světu. Vždy pracoval s přesvědčením, že byl určen pro velké poslání, a tak pracoval i nadále s plným nasazením, snad v domnění, že přemůže nemoc svou výkonností a vírou ve vlastní sílu a že snad takto nejdůkladněji využije určeného času, který mu zbývá. Nakonec sám sebe přesvědčil, že se bez něho diváci, divadlo a kinematografie v dané chvíli neobejdou, že se tedy pro ně musí obětovat. "Rozdal sám sebe", říkali o něm, když umíral, ale nebyla to pravda. "Zabil sám sebe" by znělo mnohem případněji. Zabila ho lidská a herecká pýcha, neochota vyslyšet důrazné varování nemoci, nechuť analyzovat signály a smysl jejich příznaků, lenost popřemýšlet o chybách v určení hodnot, jichž se dopustil na své krátké životní pouti.
Prvotní "zablokování" osudu a karmických struktur Gérarda Philippa proto na sebe časem vzalo důraznější podobu, podobu celkové karmické destrukce - podobu rakoviny ledviny. I zde byla symbolika zjevení příznaků zcela zjevná. Poruchami činnosti ledvin trpí především lidé, kteří nejsou s to navazovat s ostatními adekvátní partnerství, a kteří přes svůj dospělý věk nepoznali, že jsou obsaženi ve všem a vše je obsaženo v nich.
 

—————

Zpět