Pět elementů

23.04.2010 20:27

Kaleshwar - Pět elementů

Jak na nás působí pět elementů, z nichž je složeno vše živé. Starodávné védské praktiky- očištování těla pomocí silných manter předávaných S.Kaleshwarem. Jak živly působí v našem životě a těle. Jak se jimi můžeme léčit

 

Výňatek z textu „Dary od Sri Shirdi Sai Baba"

Když Bůh stvořil Universum, vzal k tomu pět pilířů. Těchto pět pilířů je pět elementů. Vystavěl celou planetu použitím těchto pěti základních pilířů. Pokud se jediný z těchto pilířů ztratí, nebyla by žádná planeta. Nebylo by žádné Stvoření. Nic - jen prázdnota. Používáním těchto pěti elementů, postavil vesmír z prázdnoty.

Dokonce i Bůh, Ježíš, přišel v lidském těle. On byl také narozen "pod deštníkem" pěti elementů. Také arabský prorok Mohammed vstoupil do pěti elementů. I Božská Matka přišla na Zem tímto způsobem. A Shiva přišel na svět stejně. Každá energie v celém Vesmíru je obsažena v pěti elementech. Naše tělo, nebo jakékoliv Božské stvoření je část pěti elementů/ prvků / živlů.
Když procházíte procesem kdy se stáváte sjednocenými a v harmonii se všemi elementy, stáváte se zcela očištěnými. Po mnoho mnoho stovek životů, než dosáhnete sjednocení s Bohem, není šance aby se vás negativní síly mohly dotknout. (Vibračně na vás nemohou, jejich nižší hrubší vibrace jsou odpuzovány vaší vnitřní i fyzickou čistotou pozn překl.)

Meditace na elementy je velmi užitečná. Umožní vám získat větší sílu. Poprvé byste měli meditovat použitím mantry elementu Země, a přitom myslet na Boha. Můžete si myslet, „Bůh mě stvořil z pěti elementů. Všechny jsou ve mně. Prosím, Stvořiteli, soustředím se na jeden element ve svém těle. Právě teď, očišťuji jeden elementu ve svém těle, očišťuji tuto energii. Očišťuji tento element zcela na 100%.

 

Poté, co práci s elementem dokončíte, měli byste otevřít srdce a uvědomit si. „Očistil jsem jeden element ve svém těle. Bůh stvořil mé tělo z pěti elementů a jednu z jeho částí jsem nyní očistil." Pokud očistíte pět elementů, tím že si vyberete pokaždé jeden, získáváte nad sebou moc. Pak, pokud kdokoliv má strach nebo jakýkoliv problém s negativní energií můžete pomoci tomuto člověku skrze své modlitby, použitím elementů. Automaticky získají velké odměny. Dokonce i když zatím nejste připraveni někoho léčit, můžete cítit velké výsledky s práce s elementy.

 

Používáme pět elementů kamkoliv jdeme v celém Universu. Spojujeme se s těmito elementy, když používáme svěcenou vodu nebo svatý oheň. Pokud můžete absorbovat sílu v pěti elementech, můžete se s nimi pak spojit kdekoliv ve vesmíru jste. Pak bude vaše tělo zcela naplněno s vibracemi pěti elementů. Automaticky naše mysl a myšlenky, vaše srdce a mysli se otevřou jako květina, a začnou zpívat jako slavík.

 

Bez boží síly a lásky nikdo nic nezmůže, ani velký léčitel. Bez boží pomoci je jen velká nula. Dokonce velký hrdina, pokud zde není Boží přízeň, je velká nula. Potřebujeme tedy Boží požehnání, boží lásku, boží milosrdenství. Nepotřebujeme být zoufalí, abychom ho našli. Je v nás. „ Slovem „v nás" mám na mysli v pěti elementech. Proto potřebujeme toto očistit, a nabít pět elementů/ živlů.

Kamkoliv ve vesmíru zavítáte, aleznete element země, oheň, vzduch, vodu a nebe (prostor, éter). Je potřeba naučit se pět elementů, jak léčit lidské tělo skrze pět elementů, a pak jak tyto elementy ovládat.

Skrze těchto pět elementů prudí energie Shivy. Je všude, jeho energie je všude. Elementy jsou naplněny jeho energií- Namashivaya. V Namashivaya je pět slabik


NA-MA.SHI-VA-YA země, oheň, nebe, voda, a vzduch. (tuto mantru si můžete zpívat kdekoliv jste, na cestě v tramavaji.. když jdete a zatěžkává vás mysl..)

 

element země oheň nebe voda vzduch
zvuk NA MA SCHI VA YA
prst palec ukazováček prostředníček prsteníček malíček

   

V čem spočívá velikost Země? Existuje energie, obrovská energie v tomto vesmíru, a země má určitý typ této energie. Země má obrovskou magnetickou sílu, různé typy magnetické síly. Je v ní obrovská energie.

Přirozeně, určité typy vibrací proudí podle energie, kterou vyzařuje Země. Když postupujeme těmito praktikami meditace používáním manter, automaticky může vaše duše zachytit tuto energii, a spojit se s ní. Lidský život pak činí velmi štastným a úspěšným.

 

Země je tak krásná. Stvoření je překrásné. Když se díváme na hory nebo jakoukoliv část přírody, sledováním hezkých věcí, naše srdce se zcela zjemní touto božskou energií. Když se toto stane, je jednodušší přivábit zemskou energii. Kdokoliv se s ní spojí, automaticky získá obrovské štěstí a vnitřní mír. Takový člověk může žít na Zemi s obrovskou radostí. I když mají velké problémy, získají tento typ silné odvahy. I když pak má potíže, aniž by si toho všimli, tak se o své potíže nestarají, a jejich problémy se sníží. Tento typ štěstí a radosti se o to postará.
Taková radost pochází z vibrací země. Zemská energie a energie duše se spojí. Pak je může zemská energie automaticky chránit, a vytvořit velké štěstí.

 

POSVÁTNÁ KRAJINA

 Zemský element se vztahuje k fyzickým záležitostem. V rámci Stvoření naleznete různé typy energií a vibrací, to je přirozené. Energie vyzařovaná Zemí je magnetická a má zvětšovací kapacitu. Některá místa nebo látky mají více nebo méně intenzívní energii než jiné.
Některé Země a místa jako Sri Sailam, Tirupani, Shridi, Penukonda, Izrael, Mekka i další místa mají velmi silnou zemskou energii. Když tam někdo jede, aniž by si toho povšimli, dokonce aniž by na to mysleli, cítí obrovské vibrace. V těchto městech je země vysoce silná a i vzduch je silný, vítr i mraky tam jsou silné. Protože ta země dává silnou elektrickou energii, vibrace.

Proč tomu tak je? Silná duše, svatý člověk, který medituje na zemi po určitou dobu, dokonce kdo po této zemi chodí, nebo když se této zeěm jedinkrát dotkne, nebo o ni byť jen zakopne, tato země, po několik set tisíc let vyzařuje energii. Začíná vytvářet vibrace energie. Stává se silovým energetickým místem.

 někteří lidé, kteří meditovali na Zemi, kteří chodili po Zemi, tato země se stala posvátnou, velmi silnou. Když chodíte po takových místech, protože jste uprostřed této energie, jakoukoliv negativní energii v sobě máte, pouze když vstoupíte na takové posvátné místo a tiše se po něm procházíte, očišťuje vás. Když si uvědomujete vibrace, když tam chodíte, stejný výsledek. Dokonce i když si to neuvědomujete a chodíte tam, má to stejný výsledek. 

 

VYZAŘUJÍCÍ ENERGIE

 Veškeré stvoření vyzařuje energii. V průběhu cyklu zrození, života a smrti energie je vždy vyzařována. Jeden den se vše vrátí do Země. Veškeré stvoření, všichni lidé, ptáci, zvířata, vše se musí změnit jako písek, jako prach. Nakonec vše odchází do Země. Miliardy příbytků duší (těla) se již v zemi rozpustila, rozpustila se do formy Božího Stvoření.

Každý vyzařuje energii. To je Boží Stvoření. Když duše pobývá v těle, po určité době začne to tělo vydávat silnou energii. Když člověk kráčí po zemi a užívá si zdejšího života, je automaticky jejich tělo silně spojeno se zemskou energií. Pak poté, co duše odešla z těla, stále zde část energie zůstává a vyzařuje siné vibrace (například ostatky a roucha svatých pozn překl.) I když duše už opustila tělo, stále nese její energii. I mrtvé tělo má energii- kosti, popel, cokoliv zůstane.

Člověk chodí po zemi řekněme 60 až 80 let. Aniž y si toho povšiml, během svého života se spojil s touto energií země. Každý se s ní spojí. A kdokoliv praktikuje tyto mantry každý den, očišťuje se a stává se zcela nabitý zemskou energií. A pak, když duše opustí tělo, nabité kosti, nabitá těla se rozpustí do Země.

 

 ZEMSKÁ ZNÁSOBUJÍCÍ SE A MAGNETICKÁ ENERGIE

Zemská energie se vztahuje k její kapacitě jak znásobit energii v daném místě, a také k jejímu vlivu na energie člověka. Za určitých okolností když někdo přichází do kontaktu se silou Země, cokoliv prožívá v té chvíli, jeho či její emoce nebo myšlenky mohou být posíleny, silou Země mohou být zvýšeny až stonásobně. Země odráží a znásobuje emoce, energii Země má tento druh moci a síly.

Velmi mocná a silná je také magnetismus země. Tento typ energie může být nalezen nejen na svatých místech, ale na mnoha jiných, obzvláště venku, v přírodě. Všeobecně jakékoliv místo v přírodě má určitou část magnetické energie, což může být dobrým způsobem využito.

 

 VYBÍJENÍ NEGATIVITY SKRZE ELEMENT ZEMĚ

 Zesilující zemská energie se vztahuje nejen k její schopnosti znásobit energii v daném místě, a také k jejímu vlivu na energie člověka. Za určitých okolností, když někdo přichází do kontaktu se silou Země, cokoliv v té chvíli prožívá, jeho či její emoce nebo myšlenky mohou být posíleny, silou Země mohou být zvýšeny až stonásobně. Země odráží a znásobuje emoce, energii Země má tento druh moci a síly.

Velmi mocná a silná je také magnetismus země. Tento typ energie může být nalezen nejen na svatých místech, ale na mnoha jiných, obzvláště venku, v přírodě. Všeobecně jakékoliv místo v přírodě má určitou část magnetické energie, což může být dobrým a silným způsobem využito.

Magnetismus země může vysát negativní energii. Pomáhá lidem vybít jejich stres. Aniž bychom si toho všimli, můžeme vybít i negativní energii z naší duše. Můžeme být vyléčeni. A země tuto energii dokáže snadno transformovat z negativní na pozitivní.

Kdokoliv kdo používá mantru Země, kdo je nabíjí, se stane magnetickým. Vytvoří spojení, kanál se zemskou energií. Skrze tento kanál nebo spojení, bude negativní energie automaticky odváděná do země, nebo může být záměrně vybíjena do země. Proces nabíjení zemského elementu automaticky vytváří silné, ochranné kruhy pozitivní energie.
Pokud je nabita, tato vysoká magnetická energie může být použita s pozitivním záměrem, aby sejmula negativitu z ostatních, aby vyléčila jejich emoce a mentální problémy Nabíjení se zemským magnetismem používáním zemských manter je přirozená energetický proces.

Předpokládejte, že vezmete velký magnet a malou jehlu, a budete je chvíli třít o sebe. Stane se magnetem, zmagnetizuje se. Když vezmete jinou jehlu, je k té magnetizované přitahována.

Je to totéž jako když půjdete a dáte si palec na zemi, a perfektně vyslovíte tuto zemskou mantru, Toto je nejvyšší nadpřirozená energetická formule, která má nejvyšší energii. Nevyšší energie. Když se někoho dotknete, abyste je vyléčili, jakákoliv negativní energie k vám přijde. Poté ale musíte strčit prst do země, abyste se touto mantrou vybili. (jinak se vás negativní energie bude držet).

Zemská mantra odstraňuje mentální stres, mentální, psychické problémy i psychiatrické případy. Stoprocentně pracuje na emocích. Vysává různé typy hrozných mentálních nemocí a stresy. Předpokládejme, že jste po tři dny nonstop tvrdě pracovali a jste v obrovském stresu, používáte prášky na spaní a nepomáhá to, používáte různé věci a nepomáhá nic. Potřebujete prostě jen meditovat s použitím zemské mantry, vzít si do ruky písek, trochu bláta, nebo hlíny a meditovat. Držíc zemi, meditujíc a pak položíte půdu zpátky na zahradu, odkud jste ji vzali. Stres odešel.

Když začínáte meditovat se zemskou mantrou používáním zemského elementu, koncentrujíc se na zemský element, pomyslete nejprve na Boha. Každá část hlíny je vytvořená Bohem. I vaše tělo je stvořeno Bohem, Pokud máte perfektní magnetickou sílu s používáním mantry, můžete tuto energii přitáhnout k vaší duši. Když naše duše dostane tuto energii, stává se božskou, povznesenou duší. Povznesenou a radostnou. Taková je krásná síla země.

 

ELEMENT OHNĚ

 V indických chrámech mniši vykonávají Arati (mávání světla) před očima božství. Toto spojuje světlo z malého ohně se světlem a energií velké duše nebo božské síly. Poté mnich předá oheň všem přítomným lidem. Dostanou oheň, vidíc ho na vlastní oči, spojujíc se se světlem Božské síly své duše.

Oheň je malý symbol velkého světla Boha. Je to část božského světla, hořící v každé části Stvoření. Světlo svíčky je symbolika energie Boha.

Představte si že položíte svíčku do tmavé místnosti ve svém domově. Není tam elektřina, jen svíčka, když se podíváte na svíčku, automaticky pocítíte lásku ve svém srdci. Představte si že vidíte sto svíček. Je to nádherné. Když jsem byl v Los Angeles v chrámu vevnitř v kostele, všichni čekali. Kolem mě byly stovky svíček jen jsem přišel a sedl si tam. Co se stalo? Po dobu pěti minut byl každý v tichosti, že by bylo slyšet spadnout jehlu na zem. Energie je taková. S tolika svíčkami se vytvořila krásná atmosféra, která jim otevřela srdce.

Je to stejné, jako když vidíte oheň. Vidět oheň vašima dvěma očima nám dává velkou výhodu. Oči jsou velmi mocným nástrojem ve vesmíru. Představte si sto soch Ježíše, ale jedna z nich se vám obzvláště líbí. Proč? Oči se na vás dívají zpříma s mírumilovným líbezným pohledem. Když to vidíte, i když si to neuvědomujete, automaticky se otevírá váš srdeční kanál. Pak kdykoliv vidíte tu sochu, začnete plakat. Je to skála, ale jeho oči se do vás hluboce noří.

Tato energie ohně k vám automaticky přichází. Oči jsou nejlepším přijímačem ve vašem životě. Obdržují automaticky sudarshana a adarshana. Když pozorujete oheň, nasáváte tu energii skrze své oči. Získáváte prospěch a proudí do vašeho srdce, tedy i do vaší duše.

 

OHŇOVÉ CEREMONIE
V Indii používali lidé sílu ohně po tisíce let. Mniši vykonávají posvátné ohňové rituály, yagyam se nazývá specifická práce k uzdravení a požehnání. V těchto rituálech nabízí předměty pro ohňové ceremonie . Skrze historii vládci a císaři Indie strávili velké jmění aby měli tyto ceremonie yagyam aby chránili svá království od nepříjemností, sucha a nepřátel.

 

Od pradávna dělali yagyam. Stále to funguje, přetrvává. Tyto obřady dělají miliony lidí. Yagaya pracuje pro každého člověka, který je tam přítomen. Posílají problém člověka do ohně aby se smyl, spálil, používají mantry z Véd a modlitby.

Mniši přijímají tyto mantry skrze speciální božstva, bohy a bohyně, energetické síly podle specifického problému, který je třeba řešit. Pokračují ve zpívání a zpívání a zpívání a používají ghee (očištěné máslo), květiny a ovoce aby nasytili Agni, božskou energii ohně

 Odhazují veškerou karmu člověka do ohně, aby ji očistili. Proto říkají, „deepam jyothi parabrahmham parabrahmham jyothi deepam, mayam deepam, praksha vantum, praksha vanám. Prakasha vantum prakasha vantu - je to oslnivé osvětlo, je to světlo oslnění. Skrze tyto mantry říkají mniši ohni (bohu). Je všude ale i když jsem nevědomý, vidím ho v malém ohni. Vytvářím zde malý oheň a nabízím mu veškerou karmu. Používám ghee, květiny, ovoce. Sytím Ho. Pávě teď je v ohni. Bože, já vím, že jsi zde, uvnitř, v tomto ohni, prosím pomoz tomuto člověku. Říkají o bohu před ohněm všechny tyto úžasné věci.

 

 V dřívější době, pokud jste rozdělali oheň, aby přinesl déšť, déšť přišel. Stalo se to mnohokrát, mnohokrát. Fungovalo to, díky silné víře lidí v oheň. Stále to trvá, funguje to aby splnilo všechna přání. Dnes yagyamare používáme pro všechny účely. Vidí mnoho úspěchů, hojení nemocí, vyřešení problémů, přinášení úspěchu do práce, obchodu, duchovní růst, mentální sílu, léčení zraněných srdcí, smývání deprese a jiné formy osobního neúspěchu, přináší radost a prosperitu do rodiny a ochranu majetku.

 

 

Například někdo udělá yagya proto aby vytvořil ochranné kruhy prosvůj majetek na sto let. Dává tu nejvyšší ochranu proto chorobám nebo tragédii jeho rodiny, jeho dětí, po celých sto let. Síla yagya je taková. To, jak dlouho bude trvat ochrana záleží na počtu mnichů a času který stráví u ohně.

Mnohou také fungovat na dlouhé vzdálenosti. Pokud jeden člověk požádá aby pro něj byla vytvořena yagya, pak kdekoliv na světě bude žít, oheň ho očišťuje a vibrace této energie jsou posílány k němu. Pracuje to automaticky a posílá mu tu nejsilnější pozitivní energii. Je to jak nejsilnější rádio vysílající energii dharmy. „Může plynout kamkoliv, taková je síla ohně."

Nepřímo, to je důvod, proč Shirdi Baba nechal oheň hořet ve své Dwarkarnai (chrámu). Nechal tam vytvořit velký oheň. Stále hoří, boří, hoří po stodvacet pět let. Baba si jednoduše sedl před své dhuni (jámu pro oheň) a nepřetržitě očišťoval a očišťoval negativní energii z lidí. Měl silné vedení a napojení na oheň skrze svou duši, obrovskou energii. Když tam přišel člověk, automaticky ovlivnila energie tohoto ohně jeho duši, aniž by si toho dotyčný povšiml. Vysál jejich negativitu. Vyléčil nemoci, a choroby tím že seděli před ohněm vzali kouř z ohně a foukli jeho dým do obličejů těch, kteří seděli kolem. Tento kouř měl energii pálivého žáru toho ohně.

T pěti elementů/ živlů má oheň nejsilnější hořící povahu. Tato mantra pálí negativitu. Má kapacitu, když je používána správně, přinést nejsilnější pozitivní energii. Dát prosperitu a splnit vaše srdeční přání.

 

SLUNCE JAKO ELEMENT OHNĚ
Naše Slunce je velký léčitel. Můžete se vyléčit Sluncem okamžitě. Nemusíte se radit s žádným léčitelem. Slunce je největší léčitel, který přichází každý den. Můžete ho použít. Jen ho pozorujte každé ráno a ve večerních hodinách při západu Slunce. Ale musíte otevřít Srdce a přijímat tuto energii.

 

 

V Indiánské tradici chodí většina lidí v ranních hodinách k vodě, řece, aby vzali vodu, v nádobě nebo své dlani, aby se vykoupali. Když vychází Slunce, začínají zpívat védickou Bhaskata, sluneční modlitby. Vyústí vodu, vykoupají se v ní a vylezou ven. Skrze své modlitby říkají že Bůh je přímo Slunce. Nemusíte vidět Boha. Slunce je Bůh, Bůh je Slunce. Proto v ranních hodinách vidí Slunce.

To co doporučuji komukoliv, kdo pracuje s pěti elementy, je jednoduché- sedět, pozorovat vycházející Slunce po dobu jedné hodiny, abyste dostali nejsilnější pozitivní energii. Automaticky dostanete silné léčení, dostanete energii.

A pak, opět při západu Slunce, je ve Slunečních paprscích mnoho energie. Otevřete své srdce Bohu, Slunci, abyste tuto energii získali. Musíte si uvědomit, že dostáváte energii od Slunce. Jakékoliv negativní kruhy jsou kolem vás, sluneční paprsky je omyjí. Přinesou silnou pozitivní energii, aby smyly veškerou vši negativitu.

 

 ELEMENT NEBE
Skrze nebe se můžete spojit s anděly. Můžete získat tu nejsilnější léčivou sílu. Můžete se připravit, změnit, abyste se stali velkým léčitelem skrze přírodu, skrze nebe. Můžete volat přímo Shivu. Můžete toho dosáhnout skrze energii Shivy. Mantra nebe patří k energii Shivy (v evropské tradici nebeský otec, andělé, nanebevzetí mistři.) Je to modlitba Shivy. Zcela pokrývá Galaxii a všechny galaxie za ní, obrovskou kosmickou energií. Nemá omezení. To je důvod, proč přirovnává védské tradice energii Shivy k nebi. Je neomezená, nekonečná.

  

Ve stvoření nebe, v přirozenosti nebe jsou zcela neuvěřitelné věci. Jsou jiné bytosti v naší galaxii, které nemají formu lidského těla, jen energetickou formu. Tyto jiné bytosti galaxií jsou velmi velmi, spojené s energií Shivy, silně propojení. Vstřebaly silnou kosmickou energii a staly se velmi, velmi nadpřirozenými dušemi. Mohou zvednou jakýkoliv předmět. Mohou se pohybovat ve zlomku vteřiny, jako astrální těla. Jejich duše má silnou kapacitu. Vše přichází přímo z energie Shivy.

 

 Ale mezi mnoha galaxiemi, tato planeta, lidé na této Zemi, mají obrovskou závist, ego a pýchu. Nebylo tomu tak vždy. Před sedmi, osmi sty lety, na této zemi 40% lidí byly schopné talentované duše. A před 5 tisíci lety tato planety měla velmi silné a schopné duše. Rama, Krishna, dokonce Shiva přišli skrze lidské tělo aby se na jdné úrovni starali o vývoj. Proto můžeme vidět, obzvláště v Indii mnoho nadpřirozené energie a zázraků. Králové a jejich otcové, jejich králové a jejich otcové si uvědomovali tuto energii. Stavěli velké pevnosti a chrámy. V tento čas, nebyla tak velká populace, každá vesnice měla asi 60 lidí. Nejprve stavěli velké chrámy. Pak začali vedle nich žít v malých chatkách. Každý dělal svou povinnost, pěstoval jídlo a zeleninu, pak se vraceli zpátky do spánku a spojovali se Shivou.

 

Praktikovali silné mantry. Dostávali nejvyšší zdroj energie. Před několika tisíci lety svatí objevili Gayatri mantru, védské učení, tajné mantry a formule, anděly. Každá vesnice, každý král, každý zasvětil svůj život spojení s Bohem. Proto v dnešní době můžeme vidět sílu ve starých chrámech v Indii.

 

Po tomto období narostla populace a zhoršily se životní podmínky. Narostla negativita a krádeže, podvádění a objevil se egoismus a začal se lidí velmi držet. Předtím zde byla rozlehlá neobydlená země. Doonce v Krishnadevarayafot v Hampl (hlavní město Vijayanagarském království) uvidíte tisíce chrámů. Přetvořili každou skálu v sochu. Zcela zasvětili sochy specifickým energiím: Brahmy, Krisny, andělům, tančícím silám, slonům, lordu Ganeshovi, Shivovi. Celý svůj život od dětství do posledního výdechu zcela zasvětili Bohu. Věnovali své oběti vytesávání soch do skal. Jen jedli a pracovali, jedli a pracovali, jedli a pracovali. Nikdy se nestarali o to, aby něco získali, peníze nebo cokoliv. Jen to prostě dělali, vytvořili krásný chrám, dovnitř zasadili sochu Shivy, nebo Krishny. V tom čase v horách stavěli své sochy z obrovských skal, jednu vedle druhé (tehdy nebyly žádné jeřáby) na malá místa, že es tam nemohli dostat ani na slonech. Jak se jim podařilo zvednout tyto obrovské těžké skály? Zcela jen svou odevzdaností, obětováním jejich života Bohu, začali je zvedat. Znali určité energie a znali jako použít jejich sílu, tím že skále dali povel. V dnešních dnech potřebujeme rakety, abychom se dostali a měsíc. Naši vědci používají technologie.


Dříve, před 700 až 2000 lety, lidé dokázali hýbat skalami jen tím, že měli silné spojení s anděly a čistá, oddaná srdce.

Na počátku přišla energie od Shivy. Je to (v indické tradici) hlavní bytost pro spojení s nekonečnem. Nebe je naprosto široké. Není pro to vysvětlení. Proto říkám, když se začnete soustředit na nebe, Shivu, musíte ho přesvědčit, uspokojit. Musíte se svým srdcem dotknout jeho. Musíte se s ním spojit, abyste si mohli vzít jeho energii. Nemůžete říci přesně, jestli je Šiva tady, nebo tam, nebo jinde... Když začnete meditovat a meditujete a meditujete a meditujete, můžete cítit jako světlo ve vás začíná růst. Když vaše duše začne k sobě přitahovat energii jako magnet, pak budete automaticky schopni nasát vesmírnou (Shivovu) energii.

 

Když začnete nasávat tuto energii, budete se cítit v transu, ospalí, otupělí. To narůstá obrovský šestý smysl. Potom, pokud kdokoliv přijde s nemocí, může cítit silnou energii, která se na něj dívá. Skrze vaše oči může cítit silnou schopnou energii. Ačkoliv si lidé kolem vás neuvědomují vaši sílu, způsobem, jak se dotýkáte a dáváte tuto energii, můžete je učinit tak šťastné, tak skvělé. Toto je možné skrze silné spojení se Shivou, tím že se silněji spojíte skrze mantru Shivy s nebem.

 

Nemusíme dělat velké věci. Stačí malé semínko energie, aby vnitřní síla narostla. Tak jako v mantře elementu Nebe, Saha Mogatay. Znamená to „v celém universu, na celé této planetě je jen jediná bytost na kteoru se můžeme spolehnout," a to je Shiva. Zcela se na tebe spoléhám. Shivayana -Sha Mogatay- Gatay znamená „jsi poslední ke komu můžu jít. Jsi poslední člověk, kterého mohu požádat, aby mi poskytl pomoc. Potřebuji ji. Než zemřu, prosím, učiň mě šťastným/ šťastnou, pomoz mi, abych se cítil/a lépe, prosím pokus se smýt všechny mé sítě iluzí."

 

Když se ponoříte do mantry Nebe hluboce, toto vše jsou významy, které naleznete. Nebe je jako rozlehlá neomezená energie. Proč hovořím o Shivovi znamená, nebe je Shiva, Shiva je nebe. Znamená to on je nepřímo nebem. Není zde omezení. Nebe a země jsou dva, které můžeme vidět jako dvě plochy- Shiva a Shakti. Vprostředku se odehrávají všechny mechanismy. Oheň je vytvořen ze Země. A ve vodě, ta má zase silnou zázračnou energii.

 

V budoucnosti, asi 3 - 5 tisíc let po Kristu, lidé objeví neuvěřitelně zázračné věci skrze vědu- božské síly, boží energie. Objeví mnoho, mnoho zázračných jevů. To je astrologie budoucnosti. Naleznou více galaxií. Naleznou více informací, aby je přinesli na tuto planetu kdykoliv to bude možné. Budou obrovskou pomocí. Kdokoliv přijde v lidském těle, kdo se narodí na této planetě, může takto pomoci. Lidé a bytosti z jiných galaxií takto pomohou. Ten den přichází a stane se to. Je to kosmická energie Shivy.

 

Shiva je velmi přímý „mistr", přímý bůh. Můžete ho snadno uspokojit, můžete ho snadno požádat, aby splnil vaše přání. Co doporučuji, je zeptat se Shivy, požádat ho o krásné věci. Když praktikujete meditace po deset let ke Krišnovi, nebo když meditujete po deset měsíců k Shivovi, získáte stejný užitek a prospěch.

 

 VYUŽITÍ NEBESKÉHO ELEMENTU PRO SEBE

 Doporučuji, abyste si ponechali a užili energii nebe pro sebe. Podržte si ji. Zvyšujte ji a zvyšujte a zvyšujte. Ostatní elementy můžete nasát, očistit se jimi a použít k léčení ostatních lidí. Nepotřebujete používat neomezené, nekonečné energie nebe pro druhé. Je to obrovská neuvěřitelná síla, síla Shivy. Není potřeba ji nasívat a předávat jiným lidem. Působí na vás. Nebe je neohraničené, takže když zkoušíte touto neohraničenou energií léčit, pak ji budete muset znovu očistit a nabít energií Shivy. Proto nedoporučuji nikomu, aby léčil pomocí energie nebe.

 

KOMUNIKACE S ANDĚLY

Co jsou to andělé? Jsou to nádoby, nádrže, „pytle" energie. Nemají jednotnou strukturu. Je to boží energie. Tato energie je plná světla. Světlo je Bůh. Andělé jsou jako větrný vír, spirála, vertex energie v přírodě. Když před vás předstoupí, budete cítit určitou tíhu. Dokonce i když nemůžete vidět vertex, vír, můžete cítit jejich magnetickou sílu. Je to teplo, které přitahuje energii k vašemu tělu jako magnet. V přírodě, můžete zažít mnoho světelných koulí andělů.

 

Tyto kosmické energie vibrací cirkulují jako balón. Většina z nás viděla vír. Vzduch, který vytváří kruhovité obvody, kruhy, otáčení, a víry vzhůru k nebi. Právě tak to je, v kosmické energii se tyto vibrace stáčí. Tyto energetické „válce" kosmické energie/vědomí přicházejí a pohybují se v přírodě. Když meditujeme, někdy přijdou andělé a vyruší nás - můžeme cítit tlak nebo rozptýlení. M"že se to stát i když jsme probuzení, s otevřenýma očima. Když to přijde, tato energie dokáže zatřást s vaší tělem.

 

Když sedíte potichu, meditujete na tuto mantru, vaše duše může magnetizovat tyto kruhy energie, aby přišly před vás. Už máte zemskou energii a energii ohně v sobě nabitou, a s pomocí nebeské mantry můžete přitáhnout tyto energetické kruhy ke své duši. Pak automaticky ucítíte spoustu energie ve svém těle. Váš dotyk jsou vibrace. Poté co dostanete jeden kruh do svého těla, pak automaticky následuje další kruh. Meditace závisí na vaší tvrdé práci - abyste ze své duše učinili magnet. Když tuto energii dostanete do své duše, vaše tělo se naplní přebytečnou energií.

 

Když se znovu posadíte do meditace, automaticky odezní myšlenky a můžete slyšet zvuky přírody. Toto je hluboký, hluboký význam. Každý o tomto musí hluboce přemýšlet.

 

Když získáte tuto energii z kruhů jednou, pomůže vám to mluvit s různými druhy energií. „Mluvení" znamená předávání znalostí a zkušeností duše. „Mluvení" neznamená našimi slovy, ne slovy jakými běžně mluvíme, ale telepaticky. Povím vám to ještě víc. Když se k vaší duši přiblíží jeden takový „vak energie", vaše tělo se naplní energií. Znamená to, že vaše duše je očištěna. Když je vaše duše očištěna, a v tom stavu, když znovu meditujete s použitím nebeské mantry, můžete magnetizovat mnoho duší, mnoho energie. Vše to záleží na vaší usilovné práci.

 

ELEMENT VODY

Každý element má vnitřní tajemství, proč otevřete své srdce jeho energii. Vnitřní kvalita vody je vytváření energie. Vytváří energii v člověku. Vytváří obrovské vibrace velmi snadno. Může také vyvažovat energii. Dokáže také velmi snadno utišit energii, během sekund. Může energii uvést do rovnováhy a klidu.

 Kdokoliv zná mantru vody, kdo ji jednou vyzkouší a praktikuje, dokonce k když se jednou napijí vody, jednou, v jedné minutě, pomůže to celému vodnímu systému v jejich těle - začne dávat nejvyšší léčivé vibrace. Vibrace mění vodu v nich a začínají tělo léčit. Když používáte mantru vody, už nemusíte chodit do chrámu pro posvěcenou vodu. Můžete očišťovat jakoukoliv vodu a stane se posvátnou, energetizovanou. A pokud pijete vodu, pokud při tom opakujete tuto mantru, všechna voda v těle vás pak může vyléčit. Pokud opakujte tuto mantru, tyto vibrace začínají ve vašem těle. Přichází to, pokud máte hlubokou víru v tento proces. Měli byste tuto mantru opakovat každý den ve sprše. Očišťujete se, smýváte staré, vybíjíte negativitu. Opakujete mantru, sprchujete se. Můžete se tak léčit každý den. Jako motlitba k Bohu „Bože prosím uzdrav mne, prosím pomoz mi. Opakováním mantry, kterou jsem vám dal.

 

MOCNÉ LÉČENÍ PRO MYSL A TĚLO

Voda léčí psychické problémy, bolest těla, mentální deprese a psychiatrické problémy. Oheň a a voda jsou nejlepší pro léčení těchto záležitostí. Voda odnáší negativní energii velmi silně. Předpokládejme, že mám nervozitu, jsem příliš unaven, mám depresi, bolí mě tělo, když se osprchuji horkou vodou, nebo si dám horkou vanu, po 30 minutách když vyjdu ven, pocity hněvu, nervozity a všechny tyto šílené nepříjemné pocity, jednoduše jsem je smyl, vystoupil jsem s čerstvou náladou. V Indii, lidé chodí do řek, každý se chodí koupat do vody. Já občas sedívám ve vodě u svého venkovského domu. Sedívám ve vodě až po bradu. Seděl jsem tam takto mnohokrát.

 

 překlad z www.kaleshwar.org Karolina K.

 

 

—————

Zpět