Geopatogenní zóny

01.01.2010 20:17

 

 

Více než dvacet let je i v našich krajích zaměřena pozornost na prostředí, ve kterém

žijeme. Nemíníme však případné znečištění fyzické nebo chemické jak se to široce

rozvádí v tisku, ale energetické, které působí patrně na snížení imunologie.

To prvé hledisko bylo známo a sledováno již po tisíce let, ale v současnosti se na to

pozapomíná.

Jedná se o geologické anomálie zemského povrchu asi do hloubky 150 m a vliv proudění vod

v tomto prostoru.Tyto anomálie se projevují jako snížená intenzita magnetického pole

země, zvýšená elektrická vodivost vzduchu, až stonásobně vyšší pozitivní ionizace

vzduchu, nepatrně zvýšená teplota povrchu země, vyšší korozivní schopnost, zpomalená

sedimentace.

Anomálie tedy geopatogení zóny ovlivňují i fotografický materiál.

Živé organismy jak z rostlinné i živočišné říše reagují rozmanitě: kladně i záporně.

V odborných pojednáních je o tom řada podrobností.

Na lidský organismus však všeobecně působí velmi negativně.

Uvádí se, že v závadných místech, kde "zóna" nepůsobí, je člověk zdráv.

Negativní působení na člověka se projevuje nevysvětlitelnou bolestí hlavy,

častějšími nemocemi z nachlazení, a rýmou, různým onemocněním dýchacích soustav,

revmatickým a kloubovým onemocněním, nemoce zažívacích orgánů také ucpávání cév

ale hlavně také nádorovým onemocněním.

Vliv těchto zón komplikuje léčení jakékoli nemoci,  a obecně oslabuje organizmus.

Takto bylo u nás vysledováno tisíce případů a ze statistik různých nemocí jsou nádorová

onemocnění na zcela prvním místě a většinou převyšují svou četností několikanásobně

jiné druhy nemocí.

Pro charakteristiku těchto "zón" lze uvést že jejich tvar se projevuje v pásech 20 - 80 cm

šírokých, jen u podzemních vodních toků je pás i širší.

Se vzdáleností od povrchu země se jejich vliv zvyšuje, tj. ve vyšších patrech budov působí

většinou zhoršení zdraví než v přízemí. Průběhem dne se jejich intenzita mění, maximální

je mezi 24 a 4 hodinou. Dále je ovlivňuje oběh měsíce, maximum vlivu je v úplňku.

Byla navržena celá řada prostředků a pomůcek jak jejich působení změnit, nejúčinější

však je, abychom se v nich dlouhodobě nezdržovali.

Týká se to hlavně umístění postele, ve kterých v horizontální poloze spíme v kritické

části dne.

Konkrétní onemocnění těla se většinou omezuje na prostor, ve kterém máme svou

horizontální polohu ve spánku.

Neustále se ukazuje že když odsuneme postel na jiné místo, tak to vede k rychlému zotavení.

V případě že máte nějaké příznaky výše uvedeného onemocnění neváhejte oslovit

nějakého psychotronika aby vám "zónu" vyhledal a pomocí pětiúhelníku nebo zrcátek, či jinou

metodou odstranil.

—————

Zpět